กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เตรียมประกาศให้รถต่างชาติข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศเป็นการชั่วคราวต้องขอ อนุญาตล่วงหน้า สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไทย รถโดยสาร และรถบรรทุกที่มีพาสปอร์ตรถแล้ว สามารถนำไปใช้ในลาวได้

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวในโซเชียล กรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนนำรถยนต์ข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทย และเกิดข้อสงสัยกันว่าในระเบียบปฏิบัติสามารถทำได้หรือไม่นั้น กรมการขนส่งทางบกได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราว ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5440_Pr-Press New 67 11 February 2016.pdf 22 มิ.ย. 2559 249 KB 719

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl