กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก จัดทำร่างประกาศ รถต่างประเทศเข้าไทยเสร็จแล้ว !!! พร้อมใช้ทันทีเมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับ ร่างหลักเกณฑ์รถต่างชาติข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนนำรถยนต์ข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทยว่าขณะนี้กรมฯ ได้จัด ทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นอันจำเป็นในการใช้รถ เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำร่างหลักเกณฑ์นี้ร่วมหารือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เช่น กรมศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจจราจร หน่วยงานความมั่นคง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ ภายในต้นสัปดาห์นี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5470_Pr-Press New 80 27 February 2016.pdf 22 มิ.ย. 2559 252 KB 527

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl