กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมสรุปผลปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (4 – 10 พ.ค. 59)

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะให้เหลือน้อยที่ สุด โดยดำเนินการมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่งอย่างต่อเนื่องและ เพิ่มความเข้มข้นสูงสุดในช่วงการเดินทางระหว่างเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5663_Pr-Press New 144 10 May 2016.pdf 22 มิ.ย. 2559 269 KB 429

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl