กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! การติดต่องานด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านทะเบียนและภาษีรถด้วยตนเอง สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านอีกต่อไป

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ประชาชนผู้ติดต่องานด้านทะเบียนและภาษีรถ ด้านใบอนุญาตขับรถด้วยตนเอง สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านอีกต่อไป โดย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคล ชื่อ สกุล ภูมิลำเนา จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องถูกต้องตรงกัน ยกเว้น กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ฯ

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl