กรมขนส่งทางบก

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

วันนี้ (15 มีนาคม 2559)  เวลา 13.30 น.  นายณันทพงศ์ เชิดชู  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ พันเอกกัณฑ์ชัย  ประจวบอารีย์  รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ได้เชิญ Nina Teng ผู้บริหารจาก Grab Bike เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงระเบียบและข้อกฎหมายในการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะโดยสรุปว่า กรมการขนส่งทางบกไม่ปฏิเสธ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียกใช้บริการรถสาธารณะ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5529_Pr-Press New 96 15 March 2016.pdf 23 ส.ค. 2559 252 KB 450

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl