กรมขนส่งทางบก

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า  จากการที่ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 653 เส้นทางวิ่งลพบุรี – สุพรรณบุรี ได้ขอยกเลิกประกอบการขนส่งเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวว่างผู้ประกอบการขนส่ง  รวมทั้งได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ สายที่ 165 เส้นทางวิ่งอ่างทอง – ตาคลี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง และพัฒนาระบบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้สอดคล้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5700_Pr-Press New 162 31 May 2016.pdf 23 ส.ค. 2559 308 KB 638

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl