กรมขนส่งทางบก

วันที่ 27 กันยายน 2559

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดซ้ำซาก หรือความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการรถสาธารณะ หรือเป็นความผิดที่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศ พบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - เดือนสิงหาคม 2559 มีพนักงานขับรถสาธารณะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแล้วจำนวน 6 ราย 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
Pr-Press New 234 26 September 2016.pdf 27 ก.ย. 2559 267 KB 325

ข่าวสารแนะนำ

16 สิงหาคม 2559

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการจัดระเบียบรถแท็กซี่ที่สนามบินดอนเมืองหลังการจัดระเบียบ 1 เดือน (วันที่ ...

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการจัดระเบียบการให้บริการรถแท็กซี่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

204 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl