กรมขนส่งทางบก

วันที่ 1 เมษายน 2560

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถทดสอบก่อนผลิตและรถทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ต้องขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถออกทดสอบบนท้องถนน และต้องจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งต้องมีระยะเวลาการเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้รถเพื่อการทดสอบ โดยยื่นคำขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ รถทดสอบที่ได้รับอนุญาตต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่รถตลอดระยะเวลาใช้งาน 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
Pr-Press New 146 31 March 2017.pdf 1 เม.ย. 2560 326 KB 525

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl