กรมขนส่งทางบก

วันที่ 14 เมษายน 2560

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ทั้งทางสายด่วน 1584 และศูนย์ฯ เฉพาะกิจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนป้องกันรถโดยสารสาธารณะฉวยโอกาสเอาเปรียบ ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 เมษายน 2560 ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 206 ราย ได้แก่ ขับรถประมาทหวาดเสียว จำนวน 69 ราย ผู้ประจำรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/แต่งกายไม่เรียบร้อย  จำนวน 35 ราย เก็บค่าโดยสารเกินราคา/ขายตั๋วเกินราคา จำนวน 29 ราย  ทิ้งผู้โดยสาร/ไม่จอดรับผู้โดยสาร จำนวน 25 ราย และบรรทุกผู้โดยสารเกิน จำนวน 13 ราย นอกนั้นเป็นการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ จำนวน 35 ราย  ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
Pr-Press New 162 14 April 2017.pdf 14 เม.ย. 2560 188 KB 355

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl