กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 มิถุนายน 2560

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! ข้อมูลในโซเชียลเรื่อง “23 พ.ร.บ.จราจรใหม่ ปรับหนักมาก” มีความคลาดเคลื่อน ย้ำ!!! เจ้าของรถที่ทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ควรแจ้งต่อนายทะเบียนและนำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนนำไปใช้งาน แนะ!!! ประชาชนและผู้ใช้สังคมออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์หรือส่งต่อทุกครั้ง  

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้ในสังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลเรื่อง “23 พ.ร.บ.จราจรใหม่ ปรับหนักมาก” อย่างแพร่หลายอีกครั้ง ซึ่งมีการระบุความผิดทั้งเรื่องการแต่งหน้าและรับประทานอาหารบนรถซึ่งไม่เป็นความจริงและข้อมูลส่วนใหญ่คลาดเคลื่อน โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ทำการชี้แจงข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นประเด็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ซึ่งที่ถูกต้อง ได้แก่ ความผิดกรณีแก้ไขดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  ประกอบด้วย ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ได้แก่ รถที่มีการโหลดเตี้ยหรือยกสูงที่วัดความสูงของโคมไฟจากพื้นราบน้อยกว่า 40 เซนติเมตร หรือสูงเกิน 1.35 เมตร  การเปลี่ยนท่อไอเสียที่มีระดับเสียงดังเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด  การติดไฟสปอร์ตไลท์  ติดไฟนีออนใต้ท้องรถหรือติดไว้กับแผ่นป้ายทะเบียน  รวมถึงการปรับเปลี่ยนโคมไฟรถผิดไปจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งกำหนดให้โคมไฟแสงพุ่งไกล โคมไฟแสงพุ่งต่ำ (ไฟหน้า) ต้องมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน ไฟเลี้ยวต้องเป็นแสงสัญญาณกะพริบสีอำพัน ไฟหยุดต้องเป็นแสงแดง และไฟส่องป้ายทะเบียนต้องเป็นแสงขาวเท่านั้น  ส่วนกรณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียน  ทั้งการไม่ติดแผ่นป้ายโดยวางไว้ที่กระจก ตัดต่ออัดกรอบใหม่  ติดป้ายเอียงหรือมีวัสดุปิดทับ  เปลี่ยนแปลงสีรถโดยไม่แจ้งนายทะเบียน  การถอดเบาะหลังออกเพื่อติดตั้งโรลบาร์  ความผิดเกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงซุ้มล้อหรือยางกว้างกว่าตัวถัง  อาทิ การใส่ล้อยางเกินออกมานอกบังโคลน ใส่ล้อใหญ่จนแบะเพื่อหลบซุ้มหรือตีโป่งขยายซุ้มล้อ เป็นต้น ส่วนการใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และสำหรับการติดตั้งไฟตัดหมอกแม้ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเจ้าของรถทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนนำไปใช้ โดยเฉพาะกรณีที่การดัดแปลงนั้นส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยในการใช้งาน หรือติดตั้งเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสีรถ   ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงกับนายทะเบียน หรือการเสริมแหนบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถไปใช้งาน เนื่องจากการแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยเวลาใช้งาน นายทะเบียนจะบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐาน  โดยเจ้าของรถสามารถแสดงคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ขอให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ  ยุติ การสร้างความสับสนแก่ประชาชน และขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข้อมูลที่มาจากการแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทันที ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนการแชร์ข้อมูลต่างๆ เพื่อลดปัญหาการส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาด โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลที่ถูกต้องได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือสอบถาม Call Center 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง                                          

 ------------------------- 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ขบ.ระบุ!!! ข้อมูลในโซเชียลเรื่อง “23 พ.ร.บ.จราจรใหม่ ปรับหนักมาก" มีความคลาดเคลื่อน.doc 25 มิ.ย. 2560 204 KB 474

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl