กรมขนส่งทางบก

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับบริการภาครัฐ“เร็วขึ้น ง่ายขึ้น”ด้วยแอพพลิเคชั่น DLT eForm แหล่งรวบรวมแบบฟอร์มและข้อมูลการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถแบบครบวงจร ทั้งเอกสารหลักฐาน สถานที่ติดต่อ ขั้นตอนการดำเนินการ อัตราค่าธรรมเนียม พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกคำขอ ยื่นดำเนินการได้ทันทีไม่เสียเวลา เชื่อมั่นตอบโจทย์สไตล์ยุคดิจิตอล ด้วยแนวคิดอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการงานทะเบียนรถได้  

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีแนวทางในการพัฒนาและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อยกระดับงานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่อยู่เสมอ ที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ เพื่อลด เลิกการใช้เอกสาร และลดขั้นตอน ทำให้การต่อทะเบียนและชำระภาษีรถ ไม่จำเป็นต้องเขียนคำขอรับบริการ ไม่ต้องใช้เอกสารอย่างสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการมารับบริการ โดยมีการติดประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนต่างๆ ณ จุดรับบริการ ภายในสำนักงานขนส่ง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th ทั้งยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT eForm ให้เป็นแหล่งรวบรวมแบบฟอร์มและข้อมูลการติดต่องานบริการด้านทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522  เช่น การจดทะเบียนรถ การแจ้งไม่ใช้รถ การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหาย ชำรุด การโอนรถ และอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกเรื่องทางทะเบียนรถ พร้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูล แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร วิธีการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ สถานที่ดำเนินการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ผู้มาติดต่อรู้ขั้นตอน จัดเตรียมหลักฐานครบถ้วน กรอกคำขอที่บ้านได้ล่วงหน้า ไปติดต่อถูกต้องตรงจุด ซึ่งจะช่วยลดเวลาการรอคิว จึงถือว่าเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการรูปแบบใหม่ของกรมการขนส่งทางบก ตอบโจทย์สไตล์ยุคดิจิตอล สู่การยกระดับบริการภาครัฐที่ “เร็วขึ้น ง่ายขึ้น”   

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า แอพพลิเคชั่น DLT eForm เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 และสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความง่ายในการเข้าถึง เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด DLT eForm หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก App Store, Google Play และ Window Phone (กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ให้ลบแล้วลงแอพพลิเคชั่นใหม่) ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดต่องานกับกรมการขนส่งทางบกครบถ้วน และเนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน ในอนาคตกรมการขนส่งทางบกเตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT eForm โดยตั้งเป้าเพิ่มข้อมูลการให้บริการของกรมการขนส่งทางบกทุกด้าน เช่น ด้านทะเบียนรถขนส่ง ใบอนุญาตประกอบการ สถานีขนส่ง โรงเรียนสอนขับ และสถานตรวจสภาพรถ เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองทุกความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการเพิ่มการเข้าถึงหรือการให้บริการแบบใกล้ชิดในทุกโอกาส มุ่งเน้นการสร้างความสุข ความประทับใจ ความพึงพอใจของประชาชนบนหลักการที่เป็นรูปแบบแนวทางเดียวกัน มาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ

                  ----------------------------------  

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 13 กรมการขนส่งทางบก ยกระดับบริการภาครัฐ“เร็.docx 24 ต.ค. 2560 241 KB 347

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl