กรมขนส่งทางบก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

กรมการขนส่งทางบก สั่งปรับทันที!!! กรณีรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห 3156 กทม.ใส่ล้อรถขนาดใหญ่ออกมานอกตัวถัง เผย!!! ผลการสุ่มตรวจรถโดยสารสาธารณะ เฉพาะเดือนตุลาคม 2560 พบแท็กซี่กระทำผิด 223 ราย ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง กรณีรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห 3156 กทม. ใส่ล้อรถยนต์ขนาดใหญ่จนล้นออกมานอกตัวถังนั้น กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 60 ฐานเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น เป็นเงิน 2,000 บาท และให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยนำรถคันดังกล่าวเข้าตรวจสภาพ ณ ส่วนตรวจสภาพรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ที่ยื่นออกมานอกตัวรถมีความเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นและอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือเจ้าของรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะของประเทศและไม่เกิดปัญหาในการใช้งานบนท้องถนน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการและกวดขันจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เฉพาะเดือนตุลาคม 2560 ดำเนินการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะและรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 13,483 คัน พบการกระทำความผิดรวม 293 ราย เป็นรถแท็กซี่กระทำผิดจำนวน 223 ราย ความผิดส่วนใหญ่ได้แก่ ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด 50 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน 46 ราย ความผิดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดจากที่จดทะเบียนไว้ จำนวน 2 ราย ที่เหลือเป็นความผิดอื่น ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะพบการกระทำความผิด จำนวน 51 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ถูกต้อง 6 ราย รองลงมาได้แก่ การเปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดจากที่จดทะเบียน 5 ราย และรถจักรยานยนต์สาธารณะพบการกระทำความผิด จำนวน 19 ราย ความผิดส่วนใหญ่ได้แก่ นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รถจ้าง 16 ราย เปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรม และบันทึกประวัติไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถทุกราย หากพบกระทำความผิดซ้ำพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการกำกับ ควบคุม คัดกรอง และบังคับใช้กฎหมายกับรถแท็กซี่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP โดยตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กำหนดให้รถแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ มาตรค่าโดยสาร ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสาร (Emergency) และกล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ Snap Shot โดยอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้แบบ Real-time เชื่อมข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (TAXI OK CENTER) ผ่านศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ของผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล สหกรณ์ ศูนย์วิทยุแท็กซี่ในปัจจุบัน ทำให้กรมการขนส่งทางบกมีข้อมูลสถานะของรถแท็กซี่ทุกคันในโครงการ TAXI OK ทั้งตำแหน่งพิกัดสถานะของรถ ข้อมูลสถานะของมิเตอร์ ข้อมูลผู้ขับรถ ข้อมูลแสดงความเร็วของรถ สถิติการให้บริการ ข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกำหนดแนวทางพัฒนาการให้บริการแท็กซี่อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาระบบเรียกแท็กซี่ผ่าน Application ทางมือถือ Smart Phone เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึง โดยคาดว่าจะมีรถแท็กซี่โครงการ TAXI OK ให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด 
----------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก สั่งปรับรถแท็กซี่ ดัดแปลงล้อ.doc 11 พ.ย. 2560 202 KB 171

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl