กรมขนส่งทางบก

วันที่ 3 ธันวาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! ผลสแกนรถโดยสาร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงปีใหม่ 2561 เฉพาะวันที่ 2 ธ.ค. 60 จากการตรวจรถโดยสารและคนขับ 14,943 คัน พบรถโดยสารไม่พร้อมสั่งพ่นห้ามใช้ 1 คัน และสั่งเปลี่ยนรถทันที 6 คัน เตือน!!! ผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการแก้ไข และต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนจึงจะสามารถนำกลับมาให้บริการได้

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทหาร ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่น “สแกนรถโดยสาร” ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่กำหนดรวม 212 แห่งทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถจำนวน 14,943 คัน พบข้อบกพร่องของตัวรถรวมทั้งสิ้น 144 คัน ในจำนวนนี้มีรถโดยสารประจำทางหมวด 3 ถูกสั่งพ่น “ห้ามใช้” ทันทีจำนวน 1 คัน เนื่องจากตรวจพบสภาพยางมีรอยฉีกขาด นอกจากนี้ ได้สั่งให้ผู้ประกอบการนำรถคันใหม่มาเปลี่ยนทดแทนอีกจำนวน 6 คัน เนื่องจากตรวจพบสภาพยางบวมจำนวน 3 คัน, อุปกรณ์ GPS Tracking ชำรุดทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะรถได้จำนวน 2 คัน และประตูฉุกเฉินเปิดจากด้านในไม่ได้อีกจำนวน 1 คัน โดย ผู้ประกอบการต้องนำรถไปแก้ไขและเข้ารับการตรวจสภาพกับสำนักงานขนส่งจังหวัดจึงจะสามารถนำกลับมาให้บริการได้ สำหรับในส่วนของข้อบกพร่องพนักงานขับรถพบจำนวน 3 คน จากการไม่ปฏิบัติข้อกำหนดด้านการให้บริการซึ่งไม่ส่งผลกระทบความปลอดภัย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับและตักเตือนแล้วทุกกรณี ทั้งนี้ ส่งผลให้สถิติการสแกนรถโดยสาร รวมสองวัน (1-2 ธันวาคม 2560) ตรวจเข้มข้นรถโดยสารและพนักงานขับรถรวมทั้งสิ้น 28,080 คัน พบข้อบกพร่องด้านตัวรถรวมจำนวน 271 คัน ในจำนวนนี้สั่งพ่นห้ามใช้รถจำนวน 2 คัน และสั่งให้เปลี่ยนรถจำนวน 13 คัน พบข้อบกพร่องด้านคนขับจำนวน 11 ราย ยังไม่มีการเปลี่ยนคนขับ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามช่วงแรก (ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2560) กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเข้มข้นสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตื่นตัวและตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน หลังจากนั้นจะเริ่มมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบความพร้อม ที่ สถานประกอบการ ของผู้ประกอบการขนส่งทุกราย เพื่อความพร้อมสูงสุดในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมในการให้บริการ และต้องมีส่วนรับผิดชอบในทุกกรณีความผิดของรถและคนในสังกัด หากพบรถโดยสารหรือพนักงานขับรถ การกระทำความผิดซ้ำนอกจากพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของพนักงานขับรถแล้ว จะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งทันทีเช่นกัน   

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย กำชับทุกหน่วยจัดรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเสริมในเส้นทางให้เพียงพอทั้งเที่ยวไป-เที่ยวกลับ ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกคน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุ

---------------------------------                          

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 34 กรมการขนส่งทางบก ระบุผลสแกนรถโดยสารวันที.doc 3 ธ.ค. 2560 208 KB 303

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl