กรมขนส่งทางบก

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก เผยตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับ 6 วันต่อเนื่อง จำนวน 93,214 คัน พบรถไม่ปลอดภัยสั่งพ่นห้ามใช้ 4 คัน และสั่งเปลี่ยนรถโดยสารคันใหม่ทดแทน 19  คัน ส่วนคนขับสั่งเปลี่ยนคนใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทน 2 ราย พบการกระทำความผิดลงโทษสูงสุดทุกกรณีทั้งผู้ประกอบการและคนขับ ย้ำ!!! เข้มข้นทุกมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเทศกาลปีใหม่ 2561 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผล “สแกนรถโดยสาร” ก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและจุดจอดรถที่ทางราชการกำหนด 212 แห่งทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ของช่วง 7 วันแรก (ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2560) ตามมาตรการ 777 ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น เฉพาะวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 15,126 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 8,025 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน  7,101 คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถโดยสารสาธารณะรวม 56 คัน เป็นข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยจำนวน 3 คัน ซึ่งได้ดำเนินการสั่งให้เปลี่ยนรถคันใหม่มาให้บริการทดแทนทันที ส่วนพนักงานขับรถพบข้อบกพร่องด้านคนขับจำนวน 4 ราย โดยในจำนวนนี้มีการสั่งเปลี่ยนคนขับรถจำนวน 1 ราย เนื่องจากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ส่งผลให้สถิติการสแกนรถโดยสารรวม 6 วัน (ตั้งแต่ 21-26 ธันวาคม 2560) ตรวจรถโดยสารและพนักงานขับรถรวมทั้งสิ้น 93,214  คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถโดยสารสาธารณะรวม 523 คัน ถูกสั่งพ่น “ห้ามใช้” จำนวน 4 คัน และสั่งให้เปลี่ยนรถทันทีอีกจำนวน 19 คัน ด้านพนักงานขับรถพบข้อบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจำนวน 23 ราย และสั่งเปลี่ยนคนขับทันที 2 ราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ในช่วง 7 วันเข้มข้นความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 กรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์อำนวยการ บริหารการดูแลประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2561 กรมการขนส่งทางบก ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก จตุจักร จะเป็นศูนย์บัญชาการกลางในการควบคุมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกในภาพรวมทั่วประเทศ ทั้งการให้บริการอำนวยความสะดวกและติดตามควบคุมพฤติกรรมการขับรถ ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศ Online แบบ Real-time กรณีรถโดยสารหรือรถบรรทุกใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด พบพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ ศูนย์ฯ GPS ส่วนกลางและจังหวัดประสานผู้ประกอบการและตำรวจทางหลวงเพื่อสกัดและเตือนให้ลดความเร็วหรือพฤติกรรมเสี่ยง ควบคู่กับการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ และบังคับใช้กฎหมาย เข้มข้น จริงจัง พร้อมยกระดับการดูแลและเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของประชาชนด้วยบริการ Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

---------------------------------         

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 58 กรมการขนส่งทางบก เผยตรวจความพร้อมรถโดยสา.doc 29 ธ.ค. 2560 203 KB 271

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl