กรมขนส่งทางบก

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก ร่วมส่ง “คนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561” จัดเจ้าหน้าที่สแกนความพร้อม รถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ตรวจเข้มก่อนออกเดินทาง ระหว่างทาง จนถึงจุดหมายปลายทาง ย้ำ!!! รถโดยสารสาธารณะต้องเพียงพอในทุกเส้นทาง ไม่ล่าช้า ไม่ตกค้าง คนขับรถ  ไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%

 

วันนี้ (28 ธันวาคม 2560) เวลา 18.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561” ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ตรวจความพร้อมการดำเนินการตามมาตรการสแกนรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน และการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารอขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา ณ กรมการขนส่งทางบก พร้อมกำชับให้ผู้ขับรถโดยสาร “เปิดไฟหน้า” ตลอดเวลาขณะขับรถ ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยการ “ขับช้า” และควบคุมให้ผู้โดยสาร “คาดเข็มขัดนิรภัย”ตลอดการเดินทาง เพื่อเป้าหมายความสำเร็จ รถโดยสารสาธารณะถึงที่หมายอย่างปลอดภัย เพียงพอในทุกเส้นทาง ไม่ล่าช้า และไม่ตกค้าง ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันของกรมการขนส่งทางบก, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยการเดินทางให้แก่ประชาชนที่มารอขึ้นรถที่กรมการขนส่งทางบกระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2560 และเตรียมพร้อม "รับคนกลับจากบ้าน”ขากลับเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2–5 มกราคม 2561 เพื่อลดความแออัด ปัญหาจราจร บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) พร้อมทั้งได้ประสานไปยังสหกรณ์แท็กซี่ให้จัดเตรียมรถแท็กซี่สำหรับให้บริการประชาชนให้เพียงพอ เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการให้บริการของรถสาธารณะทุกประเภท กำชับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างอย่าถือโอกาสเก็บค่าโดยสารเกินราคาโดยเด็ดขาด

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตลอดการเดินทางของประชาชน กรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับความเข้มข้นตรวจสอบพนักงานขับรถ ต้องไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ 100 เปอร์เซ็นต์ทุกคน สภาพรถต้องมั่นคงแข็งแรง ติดตั้ง GPS Tracking มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ควบคุมการให้บริการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง      ณ จุดตรวจความพร้อมทั้ง 14 จุด สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทั้ง 212 แห่งทั่วประเทศ และเพิ่มความเข้มข้นตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารเช่าเหมา (รถโดยสารไม่ประจำทาง) ระหว่างทางบนเส้นทางหลักใน 11 จังหวัด รวม 14 แห่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามทำการออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด หากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ไม่พร้อมใช้งานพ่นข้อความ “ห้ามใช้” ทันที และต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหลังดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรณีพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือพบการกระทำความผิดดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและ “สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่” โดยผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนรถคันใหม่และพนักงานขับรถที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง 

ทั้งนี้ทุกมาตรการให้ยกระดับความเข้มข้น ดำเนินการจริงจัง เด็ดขาด และลงโทษทันที หากผู้ประกอบการไม่ควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยจนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง ฝ่าฝืนกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ทิ้งผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด หรือปล่อยให้มีการนำรถไปใช้กระทำผิดตามกฎหมายอื่น กรมการขนส่งทางบกสามารถสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ทันที

 

----------------------------------  

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 60 กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม“ส่งคนกลับบ้าน เทศกาลปีใหม่ 2561.doc 29 ธ.ค. 2560 207 KB 180

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl