กรมขนส่งทางบก

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนัก!!! กรณีรถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์หลังตรวจสอบพบอุปกรณ์ล็อกตู้ (twist-lock) ชำรุด สั่งปรับผู้ประกอบการขนส่งทันที 100,000 บาท ถอนรถออกจากประกอบการ และให้นำรถที่เหลือทั้งหมดเข้าตรวจสภาพอีกครั้ง ด้านคนขับปรับสูงสุด 5,000 บาท พร้อมพักใช้ใบอนุญาตขับรถทันที

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 78-1005 กรุงเทพมหานคร รถกึ่งพ่วงคันหมายเลขทะเบียน 77-9097 กรุงเทพมหานคร ของผู้ประกอบการขนส่งบริษัท ดำรงศักดิ์ขนส่ง จำกัด ทำตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์ส่วนบุคคล โดยพบว่าอุปกรณ์ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ (twist-lock) ชำรุด เหตุเกิดบริเวณถนนนครอินทร์ ช่วงต่างระดับบางคูเวียงช่วงทางลง ถนนกาญจนาภิเษก ส่งผลให้รถยนต์ส่วนบุคคลได้รับความเสียหายทั้งคัน โดยมีนายวิเศษ นครชัย เป็นพนักงานขับรถ ได้รับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3 เลขที่ 411/2555 นั้น วันนี้ (28 ธันวาคม 2560) กรมการขนส่งทางบกได้เรียกผู้ประกอบการขนส่งเข้ารับทราบข้อหาความผิด และสั่งถอนรถทั้งสองคัน คือ รถบรรทุกและรถกึ่งพ่วง ออกจากใบอนุญาตประกอบการขนส่งทันที พร้อมเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เนื่องจากเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71 ประกอบมาตรา 148 ซึ่งกำหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่กำหนด โทษปรับ 50,000 บาท และความผิดตามมาตรา 36 ประกอบมาตรา 131 และกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด โทษปรับ 50,000 บาท นอกจากนี้ ให้ผู้ประกอบการนำรถในประกอบการทั้งหมดเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกเพิ่มเติมโดยด่วน ในส่วนของพนักงานขับรถ สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ และเปรียบเทียบในอัตราสูงสุด 5,000 บาท เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกกำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง เข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกขนส่งสินค้าต้องล็อกตู้คอนเทนเนอร์ทุกครั้ง และอุปกรณ์ล็อกสามารถยึดตู้คอนเทนเนอร์ได้มั่นคงปลอดภัยตลอดการเดินทาง โดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับรูปแบบของอุปกรณ์ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ (Twist-Lock) ให้มีระบบ Alert/Alarm แจ้งเตือนหากผู้ขับรถไม่ใช้อุปกรณ์ล็อก หรือไม่มั่นคงเพียงพอ รวมทั้งจะกำหนดเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้ประชาชนทราบว่ามีการล็อกตู้คอนเทนเนอร์หรือไม่ ทั้งนี้ ในช่วงเข้มข้น 7 วันการเดินทางเทศกาลปีใหม่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการกำกับดูแลให้พนักงานขับรถของตนปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยระบบ GPS Tracking ตลอดการเดินทาง โดยกรมการขนส่งทางบกบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการติดตามควบคุมพฤติกรรมการขับรถ ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศ Online แบบ Real-time กรณีรถบรรทุกใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด พบพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ ศูนย์ฯ GPS ส่วนกลางและจังหวัดประสานผู้ประกอบการและตำรวจทางหลวงเพื่อสกัดและเตือนให้ลดความเร็วหรือพฤติกรรมเสี่ยง ควบคู่กับการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ อย่างไรก็ตาม ได้ขอความร่วมมือสหพันธ์ สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ยกเว้นมีความจำเป็นขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ห้ามจอดพักรถบริเวณไหล่ทางเด็ดขาด

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 61 กรมการขนส่งทางบก ปรับ 1 แสน กรณีรถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์.doc 29 ธ.ค. 2560 207 KB 164

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl