กรมขนส่งทางบก

วันที่ 4 มกราคม 2561

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ยกระดับการตรวจเข้มข้น!!! สแกนความพร้อมรถโดยสาร และคนขับทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 2 ธ.ค.60 สั่งเปลี่ยนคนขับทันที 2 ราย หลังพบมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ กำชับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร พบรถโดยสารไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากมาตรการเข้มข้น สแกนความพร้อมรถ ความพร้อมคนก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่กำหนดรวม 212 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น (เฉพาะวันที่ 2 มกราคม 2561) ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถจำนวน 21,878 คัน พบรถโดยสารมีข้อบกพร่องรวมทั้งสิ้น 48 คัน เป็นข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย สั่งให้เปลี่ยนรถ จำนวน 3 คัน เนื่องจากพบยางชำรุด และไม่ติดตั้งระบบ GPS  ซึ่งไม่มีการพ่นห้ามใช้รถ  ส่วนการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถพบความผิดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการจำนวน 22 ราย สั่งเปลี่ยนคนขับรถ จำนวน 2 ราย เนื่องจากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ซึ่งได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความปลอดภัย โดยเข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ รถเช่าเหมา (รถโดยสาร  ไม่ประจำทาง) ระหว่างทางบนเส้นทางหลักใน 11 จังหวัด รวม 14 แห่งทั่วประเทศ (กำแพงเพชร, พิษณุโลก, ลำปาง,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ระยอง เฉพาะวันที่ 2 มกราคม 2561 เรียกรถเข้าตรวจสอบจำนวน 4,161 คัน พบรถบกพร่องจำนวน 20 คัน ด้านพนักงานขับรถพบ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบจำนวน 47 ราย  ซึ่งได้กำชับผู้ประกอบการต้องร่วมสร้างมาตรฐานคุณภาพบริการทุกมิติ ควบคุมการให้บริการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย ห้ามถือโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร เรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด หากพบการกระทำความผิดซ้ำ นอกจากพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของพนักงานขับรถแล้วจะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนบริการรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยไม่เป็นธรรมของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584 เฉพาะวันที่ 2 มกราคม 2561 รับเรื่องร้องเรียนไปแล้ว จำนวน 136 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 118 เรื่อง ความผิดส่วนใหญ่ 5 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิเสธผู้โดยสาร 70 เรื่อง, กิริยาไม่สุภาพ 18 เรื่อง, ขับรถประมาท 11 เรื่อง,อุปกรณ์  ไม่ถูกต้อง 11 เรื่อง,  และไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร 8 เรื่อง,  และเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  18 เรื่อง ความผิดส่วนใหญ่ 5 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถประมาท 7 เรื่อง,  บรรทุกเกิน 2 เรื่อง, เก็บค่าโดยสารเกิน 1 เรื่อง, กิริยาวาไม่สุภาพ  1 เรื่อง, ไม่หยุดส่งผู้โดยสารที่ป้าย 1 เรื่อง  ซึ่งกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดทันที  ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมพิทักษ์สิทธิ์ความปลอดภัยจาการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ  โดยหากพบเห็นพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือถูกเอาเปรียบ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

-------------------------                      

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 72 กรมการขนส่งทางบก เผยผล เข้มข้น วันที่ 2 ม.ค.61.doc 4 ม.ค. 2561 211 KB 358

ข่าวสารแนะนำ

6 กันยายน 2559

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมาย : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไ...

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. ....

796 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl