กรมขนส่งทางบก

วันที่ 23 มกราคม 2561

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! การจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เน้นเสมอภาค ไม่ต้องเสียใช้จ่ายในการจองใดๆ แนะ!!! ประชาชนพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแจ้งเบาะแส เพื่อดำเนินการทางวินัยและอาญาเด็ดขาดทันที

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ประชาชน โดยปัจจุบันประชาชนสามารถ จองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่ 10.00-16.00 น. ทางเว็บไซต์ ‭www.tabienrod.com‬ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจองใดๆ ทั้งนี้การจองหมายเลขทะเบียนรถทางระบบอินเทอร์เน็ตมีความโปร่งใส เปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่เข้าระบบและกรอกข้อมูลสำเร็จก่อน (First come first serve) ทำให้ประชาชนมีโอกาสจองหมายเลขทะเบียนรถที่ตนต้องการได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังสามารถทราบผลการจองได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก ซึ่งประชาชน ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองไม่กี่ขั้นตอนจึงไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอก ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างอาสารับดำเนินการแทนมีโอกาสสูญเสียเอกสารและทรัพย์สิน ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเด็ดขาดทั้งทางวินัย และอาญากับเจ้าหน้าที่ หากมีประพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์จากการจองทะเบียนรถทุกช่องทางทุกกรณี โดยหากปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจริง พร้อมดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายต่อไป กรมการขนส่งทางบกยินดีให้ความร่วมมือกับประชาชนร่วมตรวจสอบและปราบปรามขบวนการเรียกรับผลประโยชน์ดำเนินการผิดกฎหมายทุกประเภท หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมไม่โปรงใสไม่เป็นธรรมแจ้งเบาะแสต่างๆ กับกรมการขนส่งทางบกได้ทันท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า การเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนดังกล่าว เป็นหมายเลขทะเบียนรถในกลุ่มที่นอกเหนือจากหมายเลขทะเบียนรถ 301 หมายเลขที่นำออกประมูล ได้แก่ รถเก๋งรถกระบะ 4 ประตู, รถตู้ และรถกระบะบรรทุก โดยกรอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทาง เว็บไซต์ ‭www.tabienrod.com‬ เลือกเมนู จองเลขทะเบียนรถ กรอกข้อมูล ข้อมูลชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้าของเจ้าของรถ หรือเลขหนังสือเดินทาง เลขคัสซีรถ จากนั้นกรอกข้อมูลเลขทะเบียนรถที่ต้องการ ซึ่งหมายเลขบัตรประชาชน 1 คน สามารถจองได้เพียง 1 หมายเลข และคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ โดยสามารถตรวจผลการจองเลขได้ที่หน้าผลการจองดังกล่าวได้ทันที และต้องจดทะเบียนก่อนวันที่กรมกำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวสิทธิ์ในหมายเลขนั้นจะตกไป เมื่อจองเลขทะเบียนที่ต้องการได้แล้วต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหมายเลขทะเบียนที่จองได้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ กรณีที่จองได้แล้วและเปลี่ยนใจไม่นำรถไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องรอให้พ้นระยะเวลาหลังจากจองครั้งแรกไปแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถจองเลขทะเบียนใหม่ได้ ทั้งนี้กรณีรถใหม่ต้องได้รับรถยนต์มาแล้วจึงจะจองเลขทะเบียนได้ ส่วนรถที่มีป้ายทะเบียนอยู่แล้วสามารถจองทันที สอบถามสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ ‭0-2271-8704-7‬ หรือ Call Center 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เผยจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ เน้นเสมอภาค ไม่เสียค่าใช้จ่าย.docx 23 ม.ค. 2561 184 KB 786

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl