กรมขนส่งทางบก

วันที่ 14 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงระเบียบการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ นายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ให้ดำเนินการได้ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท (ท.1-4) ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักกงานตำรวจแห่งชาติก่อนจึงจะดำเนินการได้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
1928_103-04-53.pdf 14 มิ.ย. 2559 429 KB 731

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl