กรมขนส่งทางบก

วันที่ 24 มีนาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันยกระดับแท็กซี่ไทยสู่มาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการที่เหนือกว่าด้วย Taxi VIP สร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัย เพิ่มทางเลือกในการใช้บริการให้ประชาชน และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้ขับรถ

 

         วันนี้ (19 มีนาคม 2561) เวลา 13.30 น. ณ บริษัทไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด ชั้น 4 อาคารดูคาดิไทยแลนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Taxi VIP ที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า BYD e6 ระหว่างบริษัท ไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ BYD ในประเทศไทย และบริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด ผู้ประกอบกานขนส่งรถ Taxi VIP และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด, บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด, บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ผู้ติดตั้ง Charging Station, บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน Susco และบริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วยรถแท็กซี่แบบพิเศษ หรือ Taxi VIP  ซึ่งจะให้บริการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอีกระดับ ที่ต้องการความสะดวก สะอาด รวดเร็ว ปลอดภัย บริการที่พึงพอใจ เป็นทางเลือกหลากหลายให้ประชาชนมากขึ้น

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมทุกภาคส่วนในการร่วมกันยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทยให้มีคุณภาพความปลอดภัยและการให้บริการ ภายใต้โครงการ Taxi OK และ Taxi VIP ซึ่งนำเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือบริหารสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้รับบริการด้วยรถสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตาม พร้อมระบบควบคุมการบริหารการเดินรถ GPS Tracking, ติดตั้งกล้อง CCTV, ปุ่มฉุกเฉิน โดยข้อมูลจะถูกบันทึกและเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เพื่อติดตามการเดินรถ มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว และติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งรถ Taxi VIP จะมีมาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบไม่น้อยกว่ารถแท็กซี่ตามโครงการ Taxi OK และเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นมืออาชีพเท่านั้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพให้บริการของแท็กซี่สู่ระดับวีไอพี

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการจับมือเป็นพันธมิตรของภาพเอกชนครั้งนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะร่วมกันอย่างครบวงจร ทั้งยังเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งเลือกใช้รถที่ใช้พลังงานที่ประหยัดกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการประกอบการ ทั้งยังลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ สร้างความมั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือจากผู้ให้บริการและภาครัฐได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้ขับรถแท็กซี่ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น และการควบคุมกำกับดูแลจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเป็นการยกระดับการให้บริการแท็กซี่ไทยสู่มาตรฐานคุณภาพอย่างแท้จริง

  -------------------------------------     

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
press กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนทุกภาคส่วนยกร.docx 24 มี.ค. 2561 128 KB 303

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl