กรมขนส่งทางบก

วันที่ 11 เมษายน 2561

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่อง!!! สแกนรถโดยสารและคนขับรถทุกคน ทุกคัน ทุกสถานีขนส่งและจุดจอดทั่วไทย เข้มข้นยกกำลังสาม ช่วงสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2561 กำชับผู้ประกอบการต้องเข้มงวดตรวจรถและคนขับอย่างใกล้ชิด ฝ่าฝืนโทษหนักและต้องรับผิดชอบทุกกรณี พร้อมเผย!!! ผลตรวจรถโดยสารและคนขับ ช่วง 7 วันเตรียมพร้อม (4-10 เมษายน 2561) ตรวจรถโดยสารและคนขับรวม 121,677 ราย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2561 ในช่วง 7 วันเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2561 ตามมาตรการเข้มข้น สแกนความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรวม 212 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง และติดตามพฤติกรรมการขับรถและการใช้ความเร็วภายใต้ที่กฎหมายกำหนด ตลอดการเดินทางด้วยระบบ GPS Tracking โดยตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถจำนวนทั้งสิ้น 121,677 คัน (เป็นรถโดยสารหมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด จำนวน 62,075 คัน และรถโดยสารหมวด 3 วิ่งระหว่างจังหวัด จำนวน 59,602 คัน) พบรถที่มีข้อบกพร่องจำนวน 325 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนรถที่ตรวจความพร้อมทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นความบกพร่องที่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยจำนวน 59 คัน สั่งให้เปลี่ยนรถจำนวน 21 คัน และมีการพ่นห้ามใช้รถจำนวน 38 คัน เนื่องจากเป็นข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย อาทิ ระบบ GPS Tracking ไม่เชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบก และปัญหาสภาพยางชำรุด ส่วนการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ พบพนักงานขับรถฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจำนวน 23 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนที่ตรวจความพร้อมทั้งหมด โดยในจำนวนนี้ได้ดำเนินการสั่งเปลี่ยนพนักงานขับรถจำนวน 9 ราย ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มความเข้มข้นยกกำลังสามทุกมาตรการ เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ต้องซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋ว และขึ้นรถที่ชานชาลาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาส โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 เฉพาะกิจ” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ และภายในกรมการขนส่งทางบก

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยรถโดยสารเช่าเหมา ระหว่างทางบนเส้นทางหลัก ตั้งจุดตรวจใน 16 จังหวัด รวม 19 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการต้องควบคุมการให้บริการให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ เข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถอย่างเคร่งครัด ด้านการให้บริการต้องเป็นธรรม ห้ามเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ให้เดินรถเริ่มต้นออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด หากพบการกระทำความผิดซ้ำ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือ ร่วมติดตามรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS ตรวจสอบความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน รู้พิกัด รู้จุดจอด ร้องเรียนพฤติกรรมเสี่ยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ขับเร็วเกินอัตราที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย “เปิดไฟหน้า” ตลอดเวลาขณะขับรถ ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยการ “ขับช้า” และควบคุมให้ผู้โดยสาร “คาดเข็มขัดนิรภัย” ตลอดการเดินทาง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด 

----------------------------------   

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 - 6

Fax. 0-2271-8805

   

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 143 กรมการขนส่งทางบก ผลตรวจรถ 7 วันแรก สงกรานต์.doc 11 เม.ย. 2561 203 KB 297

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl