กรมขนส่งทางบก

วันที่ 13 เมษายน 2561

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษผู้ประกอบการขั้นสูงสุดทันที!!! กรณีจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินราคา ย้ำ!!! การนำรถมาวิ่งเสริมในช่วงเทศกาล ต้องได้รับอนุญาตและแสดงหลักฐานไว้ที่ด้านหน้ารถ แนะ!!! พบปัญหาในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

นายสนิท  พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง กรณีที่มีการเผยแพร่ เรื่องการจำหน่ายตั๋วโดยสารราคาแพง ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าโดยสารที่กำหนดไว้ และนำรถโดยสารไม่ประจำทางเพ้นท์ลายมาให้บริการ ผู้โดยสารได้ร้องเรียนไปยังเพจแหม่มโพธิ์ดำ เนื่องจากได้ซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในราคา 550 บาท โดยไม่ทราบว่าตั๋วที่ซื้อเป็นตั๋วรถโดยสารไม่ประจำทางที่นำมาวิ่งเสริม กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวทันที พบว่ารถโดยสารไม่ประจำทางคันหมายเลขทะเบียน 31-4522 กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการคือ บริษัท วัฒนสาครทัวร์ ได้นำรถซึ่งได้รับอนุญาตให้นำรถโดยสารไม่ประจำทางมาวิ่งเสริมในช่วงเทศกาล แต่มีการเรียกเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนดตามที่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนจริง ซึ่งอัตราค่าโดยสารที่กำหนดราคา 538 บาท แต่ได้ทำการจำหน่ายตั๋วโดยสารในราคา 550 บาท จึงดำเนินการลงโทษเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขั้นสูงสุด 5,000 บาท ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มาตรา 159 ฐานเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิด หากพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการทันที

 

 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์จากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง กรมการขนส่งทางบก กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเสริมในเส้นทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไป-เที่ยวกลับ เข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางที่นำมาวิ่งเสริมทุกคันควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน พร้อมกำชับผู้ประกอบการที่นำรถเสริมมาให้บริการต้องประชาสัมพันธ์ให้ประประชาชนทราบทุกครั้ง ณ จุดจำหน่วยตั๋วว่าเป็นการนำรถเสริมมาให้บริการแทน อีกทั้งก่อนการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาวิ่งให้บริการเสริม ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และติดหนังสือการอนุญาตให้ใช้รถผิดประเภทไว้ที่กระจกหน้ารถ โดยต้องเป็นรถโดยสารสาธารณะ(ป้ายเหลือง) มีการจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและประกันภัยเพิ่มเติม มีสมุดจดบันทึกข้อมูลประจำรถ จาก บขส.และต้องบันทึกในสมุดประจำรถให้ครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบสภาพรถกับกรมการขนส่งทางบก และผ่านการตรวจสภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย(Checklist) ที่กรมฯกำหนด โดยต้องติดตั้ง GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถแบบเรียลไทม์ ผ่านแอพพลิเคชั่น“DLT GPS” ตลอด  24 ชั่วโมง หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย มีพฤติกรรมน่าสงสัย พาไปขึ้นรถด้านนอก หรือให้บริการไม่ตรงกับที่แจ้งไว้  ขอให้ร้องเรียนมาที่กรมการขนส่งทางบกทางโทรศัพท์สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซด์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-Mail dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ “1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, หรือร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก โดยระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ ซึ่งจะทำให้กระบวนการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยทันที อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด                           

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ลงโทษทันที กรณีมีการร้องเรียนทางเพจแหมมโพธิ์ดำ.pdf 13 เม.ย. 2561 267 KB 353

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl