กรมขนส่งทางบก

วันที่ 17 เมษายน 2561

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! ผลสแกนรถโดยสารและคนขับรถทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 16 เมษายน 2561 สแกนรถโดยสารและคนขับรถรวม 21,818 คัน สั่งเปลี่ยนรถทันที 2 คัน และพ่นห้ามใช้รถอีก 3 คัน ด้านคนขับรถต้องเปลี่ยนตัวทันที 2 ราย หลังพบชั่วโมงการทำงานเกินกำหนดและมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ กำชับ!!! ทุกหน่วยตรวจสอบความพร้อมเข้มข้นทุกคันทุกคนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2561  

 

นายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น ตรวจความพร้อมสแกนรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน ทุกสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 212 แห่งทั่วประเทศต่อเนื่อง เฉพาะวันที่ 16 เมษายน 2561 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถจำนวน 21,818 คัน สูงกว่าเมื่อวาน (15 เม.ย. 61) ซึ่งมีจำนวน 19,786 คัน เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 10,470 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 11,348 คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถรวม 51 คัน ในจำนวนนี้ เป็นข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย 5 คัน โดยพ่นห้ามใช้รถเนื่องจาก GPS ไม่เชื่อมต่อจำนวน 3 คัน เกียร์ชำรุดสั่งเปลี่ยนรถทันที 1 คัน และสภาพยางบวมเปลี่ยนรถอีก 1 คัน  นอกนั้นเป็นความบกพร่องเล็กน้อย สามารถแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการได้อย่างปลอดภัย ด้านพนักงานขับรถสั่งเปลี่ยนตัวทันทีจำนวน 2 ราย เนื่องจากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจและชั่วโมงการทำงานเกินที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้รวม 6 วัน (ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2561) มีรถโดยสารและพนักงานขับรถผ่านการตรวจความพร้อมแล้วจำนวน 122,243 คัน (หมวด 2 จำนวน 61,410 คัน และหมวด 3 จำนวน 60,833 คัน) พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถรวม 356 คัน สั่งให้เปลี่ยนรถทันที จำนวน 10 คัน และสั่งพ่นห้ามใช้รถจนกว่าแก้ไขและนำเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกรวมจำนวน 19 คัน ด้านพนักงานขับรถสั่งเปลี่ยนตัวแล้ว 7 ราย เปรียบเทียบปรับอีกจำนวน 17 ราย

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลการตรวจความพร้อมรถโดยสาร และรถเช่าเหมา (รถโดยสารไม่ประจำทาง) ระหว่างทางบนเส้นทางหลักใน 16 จังหวัด รวม 19 แห่งทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 16 เมษายน 2561 เรียกรถโดยสารเข้าตรวจสอบทั้งสิ้น 5,732 คัน พบรถบกพร่องจำนวน 34 คัน ในจำนวนนี้พ่นห้ามใช้รถจำนวน 7 คัน ส่วนใหญ่พบปัญหาเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยซึ่งใช้งานไม่ได้ในบางที่นั่ง หรือกระจกมีรอยแตกร้าว และระบบ GPS เชื่อมต่อไม่เสถียร ด้านพนักงานขับรถพบไม่ปฏิบัติตามระเบียบจำนวน 25 ราย ส่วนใหญ่แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่ลงบันทึกเวลาในสมุดประจำรถ เปรียบเทียบปรับพร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการ ส่งผลให้รวม 6 วัน เรียกรถโดยสารเข้าตรวจสอบทั้งสิ้น 27,412 คัน พบรถบกพร่องจำนวน 160 คัน ในจำนวนนี้พ่นห้ามใช้รถจำนวน 15 คัน พนักงานขับรถพบไม่ปฏิบัติตามระเบียบจำนวน 225 ราย

 

กรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการขนส่งต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย และเงื่อนไขการเดินรถอย่างเคร่งครัด หากละเลยจนเห็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดเด็ดขาด ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ ทั้งยังต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย สำหรับประชาชนหากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ขับประมาทหวาดเสียว เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารเฉพาะกิจประจำสถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ระบุผลสแกนรถโดยสารและคนขับรถทั่วประเทศ 16เม.ย.61.pdf 17 เม.ย. 2561 261 KB 179

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl