กรมขนส่งทางบก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก มุ่งสร้างโอกาสทางการแข่งขันและส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย เตรียม!!! เปิดศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center : TDSC)” พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้าในยุคดิจิทัลเพื่อรุกคืบไปสู่ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ลงทะเบียนร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2271-8490

 

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความแข็งแกร่งให้แก้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและโลจิสติกส์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเตรียมเปิดตัว “ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center : TDSC)” ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้าในยุคดิจิทัล ในหัวข้อ “ความท้าทายและแนวโน้มการแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในยุคดิจิทัลและการรุกคืบไปสู่ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)” เพื่อร่วมพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางสินค้าทางถนนของประเทศไทย รวมทั้งการอภิปรายในประเด็นที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย,คุณปรีชา พูลกำลัง ผู้ช่วยประธาน บริษัท ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด, คุณสุรทิน ธัญญะผลิน รองนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และคุณรัตนา อิทธิอมร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก  

 

ผู้สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/EventInfo.aspx?id=21 , E-mail : developdlt.aec@gmail.com หรือ Fax : 0 2271 8490 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8490

----------------------------------      

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 – 6

Fax. 0-2271-8805

   

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ชวนร่วมสัมมนาและเปิดศูนย์รวมข้อมูลการขนส่ง.docx 1 พ.ค. 2561 123 KB 198

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl