กรมขนส่งทางบก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ!!! ยกระดับเว็บไซต์ DLT e-Booking รองรับการจองคิวอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วไทย เลือกวันเวลาได้ตามความต้องการ สะดวกสบาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล เพิ่มความมั่นใจด้วยบริการจากภาครัฐที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยได้เปิดให้บริการจองคิวอบรมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมที่สำนักงานขนส่งในกรุงเทพมหานครทั้ง 5 แห่ง (จตุจักร, บางขุนเทียน, สุขุมวิท, ตลิ่งชัน, หนองจอก) ทำให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงพัฒนาเว็บไซต์ DLT e-Booking ให้สามารถจองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้ากับสำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รองรับสำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถยนต์สามล้อ ทั้งชนิดชั่วคราว (รายใหม่), และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ขาดต่อเกิน 1 ปี หรือขาดต่อเกิน 3 ปี โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์การใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เข้าถึงง่าย เพียงแค่เข้าสู่เว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/ หรือเว็บไซต์กรมฯ, แอพพลิเคชั่น DLT eForm หรือเพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อนำเข้าสู่เว็บไซต์ ก็สามารถเลือกสำนักงานขนส่งและวันที่ต้องการเข้าอบรมได้ด้วยตนเอง ทั้งยังมีความปลอดภัยด้วยระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกำหนดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง สะดวกสบายรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ทั้งนี้ บริการจองคิวอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ DLT e-Booking เป็นการเพิ่มทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกจากภาครัฐอีกรูปแบบหนึ่ง โดยประชาชนยังสามารถเดินทางมาจองคิวอบรมได้ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่ง หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้เช่นเดิม

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่จองคิวอบรมล่วงหน้าขอให้ติดต่อตามสถานที่ วันและเวลานัดหมาย พร้อมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง โดยไม่ต้องสำเนา และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่อายุไม่เกิน 1 เดือน เพื่อเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเข้าอบรมตามสูตรที่ได้เลือกไว้ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบข้อเขียน จึงจะสามารถนัดหมายวันเวลาทดสอบขับรถได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 2 วันทำการ และต้องดำเนินการเองทุกขั้นตอน ดังนั้น อย่าหลงเชื่อติดต่อกับบุคคลภายนอกที่อาสาดำเนินการแทนโดยอ้างว่าจะได้รับใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องผ่านการอบรมหรือไม่ต้องทดสอบอย่างเด็ดขาด นอกจากจะสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นแล้ว อาจสูญเสียเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่สำคัญจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอมที่ไม่ได้ออกให้โดยหน่วยงานราชการ

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ในกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถ เพิ่มเข้มงวด เพิ่มความเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้รองรับความต้องการ ทั้งการพัฒนาระบบทดสอบข้อเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Exam, ระบบทดสอบขับรถแบบ E-Driving มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถ ระบบ E-Classroom ในโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทยที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มชั่วโมงอบรมภาคทฤษฎีเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส่วนสำคัญอยู่ที่ผู้ขับขี่ซึ่งต้องตระหนักถึงความปลอดภัยและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง อุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะลดลงตามไปด้วย 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl