กรมขนส่งทางบก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก รวมพลังแห่งความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลและให้คำสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมนำปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ภายในหน่วยงาน และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
.
วันนี้ (26 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.10 น. ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ถวายพระพรชัยมงคลและให้คำสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วประเทศ
.
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำข้าราชการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์
ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี บทเพลง “สดุดีจอมราชา” ซึ่งเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ได้นำต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นำปลูกภายในบริเวณกรมการขนส่งทางบก จำนวน 10 ต้น เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ 
และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพ ราวเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งจะออกดอกสีเหลืองเปล่งปลั่งบานสะพรั่ง 
สร้างความสวยงาม เป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องเตือนใจ เตือนตน ให้ธำรงความดี ปฏิบัติราชการใต้เบื้องยุคลบาท 
เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในพระองค์ทุกหมู่เหล่าอย่างไม่ย่อท้อ
.
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากร
ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ทำกิจกรรม “Big Cleaning” ด้วยหัวใจ เพื่อแสดงพลังสามัคคี ตลอดจนเพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับของกรมการขนส่งทางบก เข้ามามีส่วนร่วมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน พื้นที่บริการประชาชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคลากร และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และสวยงาม ทำประโยชน์เพื่อองค์กร และขยายผลสู่สังคมสาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
.............................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก รวมพลังแห่งความจงรักภัก.docx 26 ก.ค. 2561 182 KB 150

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl