กรมขนส่งทางบก

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก สานพลังประชารัฐเปิดโครงการ รวม“พลัง”ส่งความสุขทั่วไทย ปลอดภัยทุกการเดินทาง บูรณาการร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน เดินหน้ามาตรการตรวจความพร้อมรถทุกประเภทเข้มข้นทุกเส้นทาง  เพื่อมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

 

 

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณะโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และนายอัครเดช โรจน์สิรวรพัฒน์ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย แถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือเปิดโครงการ “รวม “พลัง” ส่งความสุขทั่วไทย ปลอดภัยทุกการเดินทาง” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมของรถให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน สำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาไปหาครอบครัว และท่องเที่ยวกับครอบครัวอย่างปลอดภัย

 

 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นและมุ่งเน้นทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ “ตรวจเข้มรถโดยสารทุกสถานี” ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 196 แห่งทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจความพร้อมสูงสุด “จุดบริการร่วม “อาชีวะอาสา” ทั่วไทย” กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สอศ. ตั้งจุดให้บริการพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าในเส้นทางสายหลักจำนวน 189 จุดทั่วประเทศ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการเช็กความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับภาคีภาคเอกชนจำนวนรวมกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ

 

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตรวจเข้มรถโดยสารทุกสถานี ดำเนินการตามมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถที่กำหนดรวม 196 แห่งทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยใช้แบบรายการตรวจความพร้อม หรือ เช็กลิสต์ (Checklist) ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งจะมีทั้งการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถ ยาง ระบบไฟ ติดตั้ง GPS Tracking อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่ต้องติดตั้งไว้ภายในรถ เช่น ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง เข็มขัดนิรภัย รวมถึงตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถต้องพักผ่อนเพียงพอ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยสูงสุดโดยกำหนดระยะดำเนินงานเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2561 ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2561 ช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สอศ. จัดชุดปฏิบัติหน้าที่ตรวจความพร้อม โดยให้มีเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมดำเนินการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ ควบคู่กับการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนส่งเร่งปรับปรุงแก้ไขตัวรถ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานขับรถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการให้บริการอย่างปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของ

รถโดยสารสาธารณะ สำหรับช่วงก่อนเทศกาลต่อเนื่องช่วงเทศกาล กรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นในการตรวจความพร้อมรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน และบังคับกฎหมายสูงสุดในทุกกรณีความผิด หากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ไม่พร้อมใช้งานพ่นข้อความ “ห้ามใช้” และต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหลังดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรณีพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือพบการกระทำความผิดดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและ“ห้ามปฏิบัติหน้าที่” โดยผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนรถคันใหม่และพนักงานขับรถที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และเข้มงวดตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยครบถ้วนทุกคนก่อนออกเดินทาง

 

 

ส่วนการตั้งจุดบริการร่วม “อาชีวะอาสา” ทั่วไทย กรมการขนส่งทางบกดำเนินการร่วมกับ สอศ. ตั้งจุดให้บริการจำนวน 189 แห่ง บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เพื่อให้บริการเช็กสภาพรถและซ่อมรถเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นหน่วยบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อนคลายความเมื่อยล้าระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากความอ่อนเพลียและความบกพร่องของตัวรถ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศจัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อสร้างความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับประชาชน

 

 

ในส่วนของกิจกรรมตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกได้รับความร่วมมือจากภาคีภาคเอกชน อาทิ บริษัทผู้ผลิตและศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถ ศูนย์ซ่อมรถของบริษัทประกันภัย บริษัทติดตั้งแก๊ส NGV/LPG ในรถยนต์ บริษัทผลิตและศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการเช็กความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งจะให้บริการทั้งช่วงก่อนการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมรถ และครอบคลุมถึงช่วงการเดินทางกลับ เพื่อตรวจบำรุงรักษารถหลังจากใช้รถทางไกล นอกจากนี้ ภาคีภาคเอกชนแต่ละแห่งยังมีส่วนลดค่าอะไหล่และโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อร่วมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ผู้สนใจสามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจความพร้อมได้โดยไม่เสียค่าบริการณ สถานประกอบการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมดำเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มข้นจริงจัง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ โดยเฉพาะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากระบบขนส่งสาธารณะ พนักงานขับรถต้องมีระดับแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกคน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” “รถมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ให้เทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง

                --------------------------------------                          

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
press กรมการขนส่งทางบก มาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ปีใหม่ 2562.docx 1 ธ.ค. 2561 134 KB 88

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl