กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่!!! ผลตรวจความพร้อมตั้งแต่ 20 - 24 ธันวาคม 2561 รวม72,197 คัน สั่งเปลี่ยนรถคันทดแทน 7 คันและห้ามใช้รถ 1 คัน เดินหน้าตรวจต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า  กระทรวงคมนาคมกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามมาตรการ 777 โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยแบ่งช่วงดำเนินการเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่ 7 วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ และช่วง 7 วันหลังเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ ช่วง 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2561 กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), ทหาร, ตำรวจ, หน่วยงานของจังหวัดและท้องถิ่น ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 196 แห่งทั่วประเทศ ผลดำเนินการ 5 วัน (วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2561) ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวนทั้งสิ้น 72,197 คัน แบ่งเป็นรถหมวด 2 (กรุงเทพ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 33,588 คัน และรถหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 38,609 คัน พบว่ารถโดยสารสาธารณะที่นำมาให้บริการยังต้องมีการปรับปรุงอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย สั่งให้เปลี่ยนนำรถคันใหม่มาให้บริการทดแทนจำนวน 7 คัน และพ่นห้ามใช้รถทันที 1 คัน เนื่องจาก GPS ใช้งานไม่ได้  ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 72,197 ราย พบว่าทุกรายปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกรมการขนส่งทางบกได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ และผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการให้บริการอย่างปลอดภัย

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นในการตรวจความพร้อมรถโดยสารทุกคัน ทั้งรถประจำทางและรถที่นำมาเสริมในเส้นทาง พนักงานขับรถทุกคน โดยจะบังคับกฎหมายสูงสุดในทุกกรณีความผิด หากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ไม่พร้อมใช้งานพ่นข้อความ “ห้ามใช้” และต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหลังดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรณีพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือพบการกระทำความผิดดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและ “ห้ามปฏิบัติหน้าที่” โดยผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนรถคันใหม่และพนักงานขับรถที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และเข้มงวดตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยครบถ้วนทุกคนก่อนออกเดินทาง และติดตามพฤติกรรมการขับรถและการใช้ความเร็วผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งที่ส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศตลอดการเดินทาง พร้อมให้บริการสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการสอบถามข้อมูลการเดินทาง รับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกเอาเปรียบจากการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบกผลตรวจรถโดยสารและคนขับก่อนปีใหม่.docx 25 ธ.ค. 2561 181 KB 302

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl