กรมขนส่งทางบก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์  กรมการขนส่งทางบก  ฉบับที่ 82  ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร!!! ผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 1551 เส้นทางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา–โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ยื่นคำขอตั้งแต่ 1 มี.ค.-1เม.ย.2562

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่ง  ทางบก โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้มีมติกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 4 เดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ) –โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  เพิ่มทางเลือกและการเข้าถึงการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่เข้าถึงแหล่งชุมชนมากขึ้น โดยกำหนดเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - วันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านหลักเกณฑ์การประกอบการในเส้นทางเดินรถดังกล่าว รองรับการขยายตัวทางการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนในชุมชนเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ให้ได้รับความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง  

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ) – โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี้ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 (ง) (รถโดยสารปรับอากาศที่มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง) จำนวนรถ 3 - 5 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 30 เที่ยว (ไป 15 เที่ยว กลับ 15 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 13 บาทต่อคนต่อเที่ยว  โดยเริ่มต้นจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 7 แยกซ้ายไปตามซอยเชื่อมระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ 5 กับซอยแจ้งวัฒนะ 7 ผ่านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แยกซ้ายไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 5 ไปสุดเส้นทางบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลาดยางและคอนกรีต 

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ จำนวนรถ และสภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานรถที่กำหนด แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ประวัติการประกอบการขนส่ง(ถ้ามี) สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง ต้องพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2771-8522 ในวันและเวลาราชการ 
----------------------------------  
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอเดินรถสายที่ 1551.docx 26 ก.พ. 2562 122 KB 350

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl