กรมขนส่งทางบก

วันที่ 18 มีนาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถทุกคน ทุกคันทุกสถานีขนส่งและจุดจอดทั่วไทย สองวันแรก!!! ตั้งแต่ วันที่15 – 16 มีนาคม 2562 ตรวจรถโดยสารและคนขับ รวม 25,636 คัน ยังไม่พบรถที่มีข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย
.
.
นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้เริ่มคิกออฟมาตรการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้การรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” โดยดำเนินการเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.),และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับตาม Checklist ก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 195 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2562 และช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 
.
ทั้งนี้สำหรับช่วงเตรียมความพร้อมเฉพาะวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการตรวจความพร้อมของรถและคนขับ ได้ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 11,612 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 5,145 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 6,467 คัน ส่วนวันที่ 16 มีนาคม 2562 ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 14,024 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 6,751 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 7,273 คัน ซึ่งยังไม่พบรถที่มีข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย และไม่พบพนักงานขับรถที่ไม่มีความพร้อม จึงยังไม่มีการสั่งเปลี่ยนรถและพ่นห้ามใช้หรือเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถ 
.
รองธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยต่อไปว่า การตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยใช้แบบรายการตรวจความพร้อม หรือ เช็กลิสต์ (Checklist) ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ครอบคลุมการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถ ยาง ระบบไฟ ติดตั้ง GPS Tracking อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่ต้องติดตั้งไว้ภายในรถ เช่น ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง เข็มขัดนิรภัย รวมถึงตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถต้องพักผ่อนเพียงพอ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการควบคู่กับการกำกับดูแลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ โดยมีระบบบริหาร ควบคุม กำกับ การเดินรถโดยสารทุกคัน ทุกเส้นทาง Real-time แบบ online ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศ ควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมติดตามรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS ที่ตรวจสอบความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน รู้พิกัด รู้จุดจอด หรือร้องเรียนพฤติกรรมเสี่ยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงและตรวจสอบรถทุกคันที่จะนำมาให้บริการประชาชน ซึ่งต้องมีความมั่นคง แข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ด้านพนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%” และจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน กรณีนำรถมาเสริมในเส้นทางต้องผ่านการตรวจสอบความพร้อมความมั่นคงแข็งแรงด้วยเช่นกัน และเพื่อความปลอดภัยต้อง“เปิดไฟหน้า”ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเวลากลางวันหรือกลางคืน ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยการ“ขับช้า”และควบคุมให้ผู้โดยสาร“คาดเข็มขัดนิรภัย”ตลอดการเดินทาง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
----------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เผยผลสแกนรถโดยสารสองวันแรก 15-16.doc 18 มี.ค. 2562 206 KB 115

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl