กรมขนส่งทางบก

วันที่ 24 เมษายน 2562

กรมการขนส่งทางบก งด ให้บริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามโครงการ“ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax) ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เนื่องจากปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราว รองรับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานด้านทะเบียนและภาษีรถเพื่อให้บริการประชาชนด้วยการจัดทำต้นทะเบียนรถให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Database) 
.
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นวันเปิดใช้งานโปรแกรมการจัดทำและใช้ต้นทะเบียนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Database) ทดแทนรูปแบบการค้นหาต้นทะเบียนรูปแบบเดิมที่เป็นแบบกระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นหาต้นทะเบียน ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ พร้อมรองรับการพัฒนางานด้านทะเบียนและภาษีรถในรูปอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงโปรแกรมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางบกทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ต้อง “งด” การให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนตามโครงการ “ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี : Shop Thru for Tax” ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทั้ง 14 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรามอินทรา เซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค และศูนย์บริการร่วม G-point (เซ็นทรัลเวิลด์,เซ็นทรัลศาลายา,เซ็นทรัลเวสต์เกต) รวมถึงปิดระบบการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ https://www.dlte-serv.in.th/ และผ่านสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยขอให้ประชาชนชำระภาษีรถล่วงหน้า ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน ได้ทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งต้องเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีรถเกินกว่า 1 ปี และต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นอายุมาแสดงด้วย ทั้งนี้สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยรถที่ผ่านการตรวจสภาพแล้วสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ ทั้งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ 
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งยกระดับการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วเพิ่มช่องทางเลือกให้ประชาชนสามารถใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีอย่างหลากหลาย เฉพาะเดือนมีนาคม 2562 สามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ทั้งสิ้น 820,728,542.76 บาท เป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 ของกรมการขนส่งทางบกมากที่สุด จำนวน 420,463 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 588,462,668.99 บาท รองลงมาเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทาง “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) จำนวน 58,868 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 107,464,244.04 บาท และการใช้บริการชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าใน วันเสาร์ – อาทิตย์ ตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax) มีประชาชนมาใช้บริการจำนวน 51,125 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 72,703,471.74 บาท นอกจากนี้เป็นการชำระภาษีผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th เคาน์เตอร์เซอร์วิส ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปรษณีย์ และผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถจัดเก็บภาษีได้รวม 52,098,157.99 บาท รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด 
----------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ปิดระบบงานคอมพิวเตอร์ชั่วคราว เพื่อใช้งานระบบต้นทะเบียน..doc 24 เม.ย. 2562 201 KB 70

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl