กรมขนส่งทางบก

วันที่ 26 เมษายน 2562

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เฉพาะเดือนมีนาคม 2562 รวม 17,244 ราย พบการกระทำความผิด 612 ราย ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทุกราย พบรถโดยสารสาธารณะให้บริการไม่ปลอดภัย โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 
.
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกระทำความผิด ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงหน้าที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เฉพาะเดือนมีนาคม 2562 ตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 17,244 ราย พบการกระทำความผิด 612 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 8,643 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 406 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 152 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 86 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 39 ราย เป็นต้น ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 4,721 ราย พบการกระทำความผิด 133 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 37 ราย ฝ่าฝืนเพิ่มจำนวนที่นั่ง จำนวน 18 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 12 ราย เป็นต้น ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ ตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1,421 ราย ไม่พบการกระทำความผิด และดำเนินการสุ่มตรวจสอบรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร จากจำนวน 2,459 ราย พบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง จำนวน 70 ราย และขับรถไม่แสดงสำเนาคู่มือรถ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดและส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที 
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซต์http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, Line: 1584dlt, แอปพลิเคชัน DLT GPS, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ทางจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน ส่งมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนด้วยตนเอง โดยระบุรายละเอียดของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805
 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจรถโดยสารเดือนมี.ค.62.doc 26 เม.ย. 2562 201 KB 22

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl