กรมขนส่งทางบก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก เผยความคืบหน้าในการประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คาดคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งไทย-เมียนมา แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 
.
.
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และจุดผ่านแดนแดนสะหวัน-ลาวบาว และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต กรมการขนส่งทางบกได้มีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับอย่างครบถ้วน โดยภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม เริ่มเดินรถเมื่อปี 2552 มีโควตาจำนวนใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Permit) ประเทศละ 400 ฉบับ ในเส้นทางแม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร (ไทย)-สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน (สปป.ลาว)-ลาวบาว-ดองฮา-เว้-ดานัง (เวียดนาม) และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เริ่มเดินรถเมื่อปี 2555 มีโควตาจำนวนใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Permit) ประเทศละ 150 ฉบับ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ หรือ กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง-พนมสารคาม-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ (ไทย)-ปอยเปต-ศรีโสภณ-เปอสาต-พนมเปญ-นากหลวง-บาเวต (กัมพูชา) 
.
แต่เนื่องจากใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Permit) มีอายุ 1 ปี และมีผู้ประกอบการบางส่วนไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้มีโควตาเหลือในแต่ละปี ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จึงมีมติเห็นชอบให้จัดสรรใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Permit) แก่ผู้ประกอบการขนส่งตามโควตาที่เหลือจำนวน 279 ฉบับ แบ่งเป็นสำหรับการขนส่งสินค้าภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม มีโควตาเหลือ 218 ฉบับ และจำนวนใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Permit) สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา มีโควตาเหลือ 61 ฉบับ โดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับจัดสรรใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Permit) เพื่อให้สามารถทำการประกอบการขนส่งได้ทันที 
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งภายใต้บันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย-เมียนมา ซึ่งให้สิทธิแต่ละฝ่ายในการออกใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Permit) ไทย-เมียนมา จำนวนฝ่ายละ 100 ฉบับ โดยกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและหรือสินค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรวบรวมคำขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกรมศุลกากรได้จัดอบรมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Permit) และการออกเอกสารนำเข้าชั่วคราว (Temporary Admission Document: TAD) ให้แก่ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารและกรมศุลกากรของเมียนมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินรถดังกล่าว โดยทั้งสองฝ่ายจะได้กำหนดวันในการเดินรถต่อไป

สำหรับเส้นทางในการเดินรถได้มีการกำหนดไว้แล้วคือ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (เมาะลำไย-เมียวดี-แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร) รวมถึงเส้นทางไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาในเมียนมา เมืองย่างกุ้ง กรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบังในไทย (ผ่านเส้นทาง กอกะเร็ก-กอนโด-ซาทาพิน-ท่าตอน และ/หรือ กอกะเร็ก-กอนโด-พะอัน-ท่าตอน)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
press โครงการศึกษาและจัดทำระบบยานพาหนะข้ามพ.docx 31 พ.ค. 2562 184 KB 62

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl