กรมขนส่งทางบก

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

กรมการขนส่งทางบก ติวเข้มพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ในเขตกรุงเทพฯ เสริมสร้างความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการ พร้อมกำชับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา 

.

.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนด โดยได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน และผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่เยาวชน สำหรับในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน และผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ตาม โครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยมีพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 100 คนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียน ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสภาพความพร้อมของรถและคนก่อนปฏิบัติหน้าที่ การเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน บทบาทหน้าที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานขับรถ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรอบคอบในความปลอดภัยสูงสุด

.

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน และรถรับส่งนักเรียนแต่ละคันต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถ ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและกฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถรับส่งนักเรียนที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งในลักษณะรถสองแถวและรถตู้ กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ซึ่งจะได้รับอนุญาตครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น ภายในรถต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรง กรณีเป็นรถสองแถวต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตก ส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ห้ามเพิ่มเบาะที่นั่งหรือการต่อเติมกระบะท้ายเพื่อให้รับนักเรียนได้มากเกินจำนวนบรรทุกที่ปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกจึงได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวด รถโรงเรียนต้องมีลักษณะและอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน จดทะเบียนและขออนุญาตอย่าง หากพบการฝ่าฝืนพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้ใช้รถทันที และไม่สามารถขออนุญาตได้อีกจนกว่าจะพ้น 1 ปีไปแล้ว อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

----------------------------------       

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ติวเข้มพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ในกรุงเทพฯ.doc 10 มิ.ย. 2562 202 KB 77

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl