กรมขนส่งทางบก

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

 กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 234 เส้นทางอุบลราชธานี – หัวตะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เปิดรับคำขอถึง 15 กรกฎาคม 2562 

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ด้วยเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 234 อุบลราชธานี– หัวตะพาน เป็นเส้นทางที่ว่างผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งนายทะเบียนกลาง ได้ประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น  

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีเส้นทางระหว่างจังหวัดดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถเส้นทางสายที่ 234 เส้นทางอุบลราชธานี– หัวตะพาน ไว้ดังนี้ ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 3 รถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถวจำนวนรถ 1- 3 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ2เที่ยว (ไป 1เที่ยว กลับ 1 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 38 บาท ระยะทาง 76 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย โดยเริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212 ผ่านบ้านด้ามพร้า บ้านห้วยคุ้ม บ้านหนองมะนาว  บ้านหนองก่าน  บ้านหัวเรือ บ้านหนองแต้ บ้านสมบูรณ์ บ้านหนองแฝก บ้านเทพา อำเภอม่วงสามสิบ บ้านสร้างมิ่ง บ้านโนนสีมา บ้านหนองขุ่น ถึงบ้านหลักชัย แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2210 ผ่านบ้านขมิ้น บ้านโนนชาติ บ้านยูงน้อย  บ้านโพนเมืองน้อย บ้านโคกเลาะ บ้านโพนแพง บ้านบ่อซะแนน บ้านแสนสุข บ้านรัตนวารี ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอและประวัติการประกอบการขนส่ง ได้ที่ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8517หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4528-3570 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 0-4552 -4034 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย

----------------------------------------------------  

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl