กรมขนส่งทางบก

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

กรมการขนส่งทางบก เข้ม!!! ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนช่วงหน้าฝน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง รถโดยสารและรถบรรทุก ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบและความพร้อมของตัวรถ พร้อมกวดขันและกำชับผู้ขับรถเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน
.
.
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน ทำให้ความเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทัศนวิสัยที่มีฝนตก สภาพถนนลื่น รวมทั้ง
ความพร้อมของผู้ขับรถและตัวรถ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุก กวดขันและกำชับผู้ขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบ ความพร้อมของรถที่ทำการขนส่งอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ด้านตัวรถ ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์และส่วนควบของรถก่อนใช้งานทุกครั้ง เช่น สภาพยางรถ ระบบเบรก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถ ในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบและใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) รถที่ติดตั้งระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือ GPS Tracking ผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบติดตามการใช้รถอย่างต่อเนื่อง 
หากพบว่ามีการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ผู้ขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังผู้ขับรถทันที โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการกำกับ ดูแล ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง หากพบผู้ขับรถกระทำความผิดและผู้ประกอบการขนส่งเพิกเฉยไม่เร่งแก้ไข มีความผิดทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง ด้านผู้ขับรถ กำชับตรวจตราไม่ให้ผู้ขับรถที่หย่อนความสามารถปฏิบัติหน้าที่ขับรถ โดยต้องมีการตรวจความพร้อมร่างกาย (ความอ่อนเพลีย) ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ตรวจสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างเคร่งครัด รวมถึงห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยเด็ดขาด 
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องกำชับผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด เช่น การขับรถโดยใช้ความเร็วที่เหมาะสม เปิดไฟหน้ารถเมื่อต้องขับรถในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดี เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น และให้ทิ้งระยะห่างจากคันหน้า เพราะสภาพถนนที่เปียกลื่น ต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเพิ่มขึ้น ห้ามขับรถโดยประมาทหวาดเสียว หลีกเลี่ยงเปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหันหรือตัดหน้ากระชั้นชิด ตลอดจนการจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อนำรถนั้นให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด โดยให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนในรถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะมีพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
----------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805
 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เข้ม!!! ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนช่วงหน้าฝน.doc 17 มิ.ย. 2562 200 KB 206

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl