กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก ปิดปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเชื่อมต่อระบบ Call Center งดให้บริการสายด่วน 1584 ชั่วคราว ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 แนะ!!! ประชาชนสอบถามและร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะผ่านช่องทาง Facebook, Line, Application 
.
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมีนโยบายให้ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเชื่อมต่อระบบ Call Center ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน 1584 ชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถติดต่อสอบถาม รวมถึงร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, หรือร้องเรียนผ่านทาง application LINE:1584DLT แอปพลิเคชั่น FACEBOOK เพจ 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ, แอปพลิเคชั่น DLTGPS เขียนหนังสือ หรือจดหมายร้องเรียนและเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ขึ้นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบและแจ้งผลเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นในการติดต่อราชการและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก โดยทุกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่ชอบธรรมจากการร้องเรียน นอกจากนี้ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเร่งตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ ทุกฝ่ายโดยทันที พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรงทาง SMS ภายใน 1 - 2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ กรณีพบรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกไม่ปลอดภัย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการทุกกรณี โดยขอให้ผู้ร้องเรียนและระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด อาทิ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้การติดตามแก้ไขประเด็นร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

----------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 149 กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงซอฟต์แวร์ งดให้บริการสายด่วน 1584 ชั่วคราว.docx 25 ก.ค. 2562 560 KB 48

ข่าวสารแนะนำ

16 มิถุนายน 2561

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถจักรยานยนต์สาธารณะ, รถตู้โดยสารสาธารณะ, ร...

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถจักรยานยนต์สาธารณะ, รถตู้โดยสารสาธารณะ, รถแท็กซี่ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับบริการตรวจสุขภาพ “ฟรี" เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีหมายเลข 13 หลัก ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

638 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl