กรมขนส่งทางบก

วันที่ 11 สิงหาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ามุ่งสู่ความปลอดภัยทางถนน ทุกด้าน ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” จัดสัมมนาบุคลากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานตาม 12 เป้าหมายโลก สำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกพื้นที่

.

.

วันนี้ (10 สิงหาคม) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์    แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “มุ่งสู่ความปลอดภัยทางถนน ทุกด้าน ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาแนวคิดของบุคลากรกรมการขนส่งทางบก ในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน

.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวคิดของบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป้าหมายการปฏิบัติงานตาม 12 เป้าหมายโลกสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน (GLOBAL ROAD SAFETY PERFORMANCE TARGETS ) นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ การบริหารจัดการรายได้ การบริหารจัดการหนี้ และการดำเนินการทางกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“มุ่งสู่ความปลอดภัยทางถนนทุกด้าน ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” แก่เจ้าหน้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 681 คน เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ จัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เพื่อผลิตนักขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกกฎจราจร รวมทั้งการยกมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะยุคใหม่เพื่อความปลอดภัย เช่น การควบคุมระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ (VICC) และการบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ที่มีศูนย์ควบคุมอยู่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อตรวจวัดคนขับก่อนออกเดินทาง การส่งเสริมนักศึกษาอาชีวะ ร่วมตรวจเช็กรถโดยสารทุกคัน ทุกสถานี ทุกเทศกาล นอกจากนี้ทาง กปถ. ยังนำเงินจากการประมูลดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยการหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างเดิม โดยการมอบเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพให้แก่ผู้พิการ   ทั่วประเทศ เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งคนพิการ เตียง ที่นอนป้องกันแผลกดทับ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าผู้ครอบครองทะเบียนรถเลขสวยทุกท่านมีส่วนช่วยสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ นอกจากจะได้ครอบครองหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยตามที่ต้องการแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย

----------------------------------        

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 154 กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนา มุ่งสู่ความปลอดภัยทางถนน.docx 11 ส.ค. 2562 124 KB 177

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl