กรมขนส่งทางบก

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม เร่งกำหนดมาตรการลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร พร้อมเพิ่มทางเลือกสำหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) นำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีประจำปี ได้ที่ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง 3 แห่ง พุทธมณฑล, ร่มเกล้า, คลองหลวง ในวันและเวลาราชการ เริ่ม 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสภาพรถที่ใช้งานบนท้องถนนตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสภาพตัวรถ สำหรับรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เมื่อครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีต้องนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จากสถิติพบว่ามีรถจดทะเบียนสะสมตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำนวน 188,001 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) เป็นรถที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) จำนวน 88,000 คัน หรือกว่าร้อยละ 47 ทำให้ในแต่ละวันมีจำนวนรถเข้ารับการตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปีไม่น้อยกว่า 150 คันต่อวัน โดยที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ได้อำนวยความสะดวกให้สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ก่อนเวลาราชการ ในช่วงเช้าและในวันหยุดราชการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของรถและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการเร่งแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก จึงเพิ่มทางเลือกขยายการให้บริการตรวจสภาพรถพร้อมรับชำระภาษีรถประจำปี สำหรับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปีได้ในคราวเดียว ณ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า และสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ในวันและเวลาราชการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้จำนวนรถที่จะเข้ามาในพื้นที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) มีจำนวนลดลง และช่วยลดปัญหาการจราจรได้ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขยายการให้บริการตรวจสภาพรถพร้อมรับชำระภาษีรถประจำปี ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ณ สถานีขนสินค้าชานเมืองดังกล่าว ดำเนินการควบคู่กับการให้บริการที่สำนักงานก่อนเวลาราชการในช่วงเช้าและในวันหยุดราชการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของรถและผู้ประกอบการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นขอชำระภาษีรถประจำปีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ รถคันดังกล่าวต้องไม่ถูกระงับการชำระภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นรถที่อยู่ในบัญชีรายละเอียดรถ (ขส.บ.11) และใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สิ้นอายุ หลักฐานที่ต้องใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ(ถ้ามี) หรือสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ สำเนาหลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องมีความคุ้มครองอย่างน้อยถึงวันสิ้นอายุภาษีรถในปีถัดไป ใบรับรองการตรวจสภาพรถ จากพนักงานตรวจสภาพหรือจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาต และหลักฐานหรือหนังสือรับรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบจากผู้ติดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ สำหรับรถที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งพื้นที่อื่นๆ ให้นำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584

------------------------------- 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ขนส่งฯ เปิดรับชำระภาษีรถขนส่ง ณ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง 3 แห่ง.doc 26 ส.ค. 2562 199 KB 151

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl