กรมขนส่งทางบก

วันที่ 3 กันยายน 2562

กรมการขนส่งทางบก เริ่ม!!!! ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ตามนโยบายยกระดับความปลอดภัยกระทรวงคมนาคม วันแรก 2 กันยายน 2562 ตรวจรถแล้ว 418 คัน พนักงานขับรถ 490 คน ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมด  พร้อมอำนวยความสะดวก ดำเนินการตรวจความพร้อมวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

.

.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นวันแรกสำหรับการดำเนินการตามนโยบายเพื่อยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะทั่วประทศ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งสั่งการให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ ครบถ้วนทุกคันทุกคน ภายใน 3 เดือน สำหรับภาพรวมวันแรก (วันที่ 2 กันยายน 2562) ผลดำเนินการทั่วประเทศ มีรถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 418 คัน แบ่งเป็น รถตู้โดยสารประจำทางจำนวน 55 คัน รถตู้โดยสารไม่ประจำทางจำนวน 231 คัน รถโดยสารประจำทางจำนวน 89 คัน รถโดยสารไม่ประจำทางจำนวน 30 คัน และรถสองแถวจำนวน 13 คัน ส่วนพนักงานขับรถดำเนินการตรวจสอบแล้วจำนวน 490 คน แบ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ชนิดที่ 1 (ท.1) จำนวน 13 ราย ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ชนิดที่ 2 (ท.2) จำนวน 358 ราย ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ชนิดที่ 3 (ท.3) จำนวน 77 ราย และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ชนิดที่ 4 (ท.4) จำนวน 42 ราย ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมด ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ไม่จำกัดพื้นที่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (จันทร์ – อาทิตย์)  เวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการนำรถเข้าตรวจสภาพเพียงอย่างเดียว กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มสถานที่รองรับ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

.

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานขนส่งทุกแห่งจะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ประกอบด้วย การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ การตรวจพินิจจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง และการใช้เครื่องมือในการตรวจตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องทดสอบห้ามล้อ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า เครื่องทดสอบควันดำ เครื่องทดสอบระบบเสียง เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ และเครื่องวัดก๊าซรั่ว ส่วนรถคันใดที่ได้มีการตรวจสภาพและเสียภาษีในงวดที่ 3/2562 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) หรือได้รับการตรวจสภาพตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ให้ถือว่าได้รับการตรวจสภาพตามนโยบายดังกล่าวแล้วไม่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพเพิ่มเติมอีก ด้านการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ทดสอบตาบอดสี ทดสอบปฏิกิริยา ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบสายตาทางลึก และความพร้อมเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมสูงสุด  สำหรับการตรวจความพร้อม ณ จุดตรวจความพร้อม (Checking Point) กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างกำหนดจุดตรวจความพร้อมทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศบนทางหลวงแผ่นดิน 111 สายทาง รวมระยะทาง 22,048 กิโลเมตร เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและไม่กระทบต่อการเดินทางใช้รถใช้ถนนของประชาชน หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุรายละเอียดของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

----------------------------- 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ขนส่งฯ เริ่ม!!!! ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ.doc 3 ก.ย. 2562 211 KB 229

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl