กรมขนส่งทางบก

วันที่ 5 กันยายน 2562

กรมการขนส่งทางบก จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อการแก้ไขปัญหาจราจร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่มีแนวทางปรับเวลาให้รถบรรทุกวิ่ง เข้าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในปัจจุบัน

.

.

นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก พร้อมดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เรื่องแนวทางการปรับระยะเวลาในการขนส่งด้วยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อการแก้ปัญหาจราจร ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงคมนาคมมีแนวทางจะปรับเวลาให้รถบรรทุกห้ามวิ่งขนส่งในช่วงเวลากลางวัน และจะอนุญาตให้วิ่งเฉพาะเวลา 24.00-04.00 น. จากเดิมที่ให้เดินรถได้ในเวลา 10.00-15.00 น. และ 21.00-05.00 ทั้งนี้กรมการขนส่ง  ทางบกได้จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฯลฯ ถึงความเหมาะสมในการปรับเวลาให้รถบรรทุกวิ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งข้อมูลความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกนำเสนอแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบรอบด้าน โดยพิจารณาความสมดุลในทุกมิติให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทุกด้าน ทั้งเรื่องเวลาในการขนส่งสินค้า การจราจร คุณภาพสินค้า ความปลอดภัย รวมถึงต้นทุนสินค้า และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จะมารองรับการประกอบการของภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

.

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากรถบรรทุก ในทุกปัจจัยเสี่ยงขอให้ผู้ประกอบการกวดขันเรื่องการจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สินค้าที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหล กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถขัดข้อง จนมีความจำเป็นต้องจอดรถบนทางเดินรถหรือไหล่ทาง ต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร พื้นเป็นสีขาวสะท้อนแสง มีเส้นขอบสีแดงสะท้อนแสงกว้าง 5 เซนติเมตร มีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หัวท้ายมนสีดำกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร อยู่ตรงกลางบนพื้นสีขาวในแนวดิ่ง พร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง โดยแสดงเครื่องหมายดังกล่าวบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายรถ ระยะการวางไม่ต่ำกว่า 50 – 150 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่สามารถเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเห็นและหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย และต้องแสดงสัญญาณไฟกะพริบ(ไฟฉุกเฉิน) และให้รีบดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายรถออกจากทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยเร็ว กรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ไว้กับตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งพนักงานขับรถทุกคนต้อง“ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” นอกจากนี้พนักงานขับรถที่ขับรถติดต่อกัน  เกิน 4 ชั่วโมง ต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวต้องเปลี่ยนคนขับทันที อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

------------------------------- 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก รับฟังแนวทางปรับเวลาให้รถบรรทุกวิ่ง.doc 5 ก.ย. 2562 201 KB 153

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl