กรมขนส่งทางบก

วันที่ 6 กันยายน 2562

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ตรวจเข้มข้น!!! รถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ ยกระดับความปลอดภัย เผย 4 วัน ตั้งแต่ 2- 5 กันยายน 2562 ตรวจรถแล้ว 2,410 คัน ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 2,132 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์ 278 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 3,157 คน พบไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน ดำเนินการตรวจความพร้อมวันเสาร์-อาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดราชการ
.
.
วันนี้ (6 กันยายน 2562) ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครื้นที่ 5 และ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ตลิ่งชัน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ 
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ ครบถ้วนทุกคันทุกคน ภายใน 3 เดือน สำหรับผลการตรวจพนักงานขับรถและคนขับรถระหว่าง วันที่ 2 -5 กันยายน 2562 ดำเนินการทั่วประเทศ มีรถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 2,410 คัน ในจำนวนนี้มีรถที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 2,132 คัน ส่วนอีก 278 คัน พบไม่ผ่านเกณฑ์ โดยแบ่งเป็นรถตู้โดยสารประจำทางไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 76 คัน รถตู้โดยสารไม่ประจำทางไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 95 คัน รถโดยสารประจำทางไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 67 คัน รถโดยสารไม่ประจำทางไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 28 คัน และรถสองแถวไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 12 คัน ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับระบบเบรก ระบบไฟ ค่าควันดำ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการเจ้าของรถให้นำรถกลับไปแก้ไขและนำรถมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน ส่วนพนักงานขับรถ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 3,157 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ 1 คน โดยให้กลับมาเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายใหม่อีกครั้ง
.
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ไม่จำกัดพื้นที่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (จันทร์ – อาทิตย์) เวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการนำรถเข้าตรวจสภาพเพียงอย่างเดียว กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มสถานที่รองรับ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสำนักงานขนส่งทุกแห่งจะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ประกอบด้วย การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ การตรวจพินิจจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง และการใช้เครื่องมือในการตรวจตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องทดสอบห้ามล้อ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า เครื่องทดสอบควันดำ เครื่องทดสอบระบบเสียง เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ และเครื่องวัดก๊าซรั่ว ส่วนรถคันใดที่ได้มีการตรวจสภาพและเสียภาษีในงวดที่ 3/2562 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) หรือได้รับการตรวจสภาพตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ให้ถือว่าได้รับการตรวจสภาพตามนโยบายดังกล่าวแล้วไม่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพเพิ่มเติมอีก ด้านการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ทดสอบตาบอดสี ทดสอบปฏิกิริยา ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบสายตาทางลึก และความพร้อมเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการพนักงานขับรถ และผู้ประกอบการนำรถสามารถเข้ารับการบริการตรวจสภาพในวันเสาร์และอาทิตย์ได้เช่นกัน 
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl