กรมขนส่งทางบก

วันที่ 12 กันยายน 2562

กรมการขนส่งทางบก เผยใบอนุญาตขับรถ รูปแบบที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) รองรับการแสดงใบอนุญาตขับรถ ด้วยวิธีและข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดหลังใบอนุญาตขับรถ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE
.
.
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก พัฒนารูปแบบการออกใบอนุญาตขับรถแบบบัตรพลาสติก (Smart card) รูปแบบใหม่ ที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) อยู่ด้านหลังบัตร มาตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 จนถึงปัจจุบัน(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562) ดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถเป็นรูปแบบใหม่ที่มีคิวอาร์โค้ดแล้ว จำนวน 11,720,744 ใบ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หลังใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ เข้าถึงข้อมูลใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กรอกข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและอีเมล์, ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหลังใบอนุญาตขับรถรูปแบบที่มีคิวอาร์โค้ด จากนั้นกดยืนยันแล้วรอรหัส OTP ที่ส่งเข้าอีเมล์ และให้นำรหัส OTP ที่ได้มา กรอกที่ช่องว่างและกดปุ่มตกลง ระบบจะให้ผู้ใช้ตั้งรหัสรักษาความปลอดภัย 6 หลัก เพื่อเข้าถึงข้อมูลใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ที่ปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รองรับการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบขับขี่ดิจิทัล ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนในการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงต่อเจ้าพนักงาน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งกรุ๊ปเลือด ประวัติการแพ้ยา, โรคประจำตัว,สิทธิรักษาพยาบาล มีเมนู SOS สามารถโทรศัพท์แจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลที่ต้องขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้ และมีการแชร์เส้นทางเพื่อแสดงตำแหน่งของผู้ใช้งานมีระบบแจ้งเตือนก่อนใบอนุญาตขับรถหมดอายุ นอกจากนี้ยังสามารถทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อาทิ หลักฐาน ขั้นตอน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถด้วย 
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบอนุญาตขับรถที่เป็นรูปแบบเก่าทุกชนิดทุกประเภท ยังคงใช้งานได้จนกว่าใบอนุญาตขับรถจะหมดอายุ รวมถึงใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพสามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบที่มีคิวอาร์โค้ด หรือกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุด สูญหาย สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถแบบบัตรพลาสติก (Smart card) รูปแบบใหม่ ที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่มีความคงทนถาวร เนื่องจากใช้วัสดุทำตัวบัตรพลาสติกที่ได้มาตรฐาน มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และนวัตกรรมป้องกัน การปลอมแปลง เช่น การพิมพ์และการเคลือบบัตรด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม ระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคิวอาร์โค้ด บันทึกข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติส่วนบุคคล ข้อมูลการทำใบอนุญาตขับรถ การต่ออายุ เอกสารหลักฐาน ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยและกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลำดับชั้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
-------------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl