กรมขนส่งทางบก

วันที่ 20 กันยายน 2562

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง อบต.pdf 20 ก.ย. 2562 33 MB 575
คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง อบจ.pdf 20 ก.ย. 2562 33 MB 486
คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้งเทศบาล.pdf 20 ก.ย. 2562 33 MB 451
คู่มือประชาชนฯ ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 20 ก.ย. 2562 33 MB 374
คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง พัทยา.pdf 20 ก.ย. 2562 33 MB 421
คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร.pdf 20 ก.ย. 2562 33 MB 333
ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและวัฒนธรรมทางการเมือง.pdf 20 ก.ย. 2562 2 MB 1655
108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 20 ก.ย. 2562 725 KB 422
ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 20 ก.ย. 2562 2 MB 21413
ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้ง.pdf 20 ก.ย. 2562 2 MB 593
ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 20 ก.ย. 2562 983 KB 3119
ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น การหาเสียงและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงท้องถิ่น.pdf 20 ก.ย. 2562 755 KB 81578

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl