กรมขนส่งทางบก

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เฉพาะเดือนกันยายน 2562 ตรวจสอบรวม 13,007 ราย พบการกระทำความผิดรวม 521 ราย แนะ!! พบรถโดยสารให้บริการไม่ปลอดภัย ไม่เป็นธรรม โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

.

.

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับ ดูแล การให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนสูงสุด มีมาตรการลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการเป็นประจำ เพื่อควบคุมกำกับดูแลการให้บริการให้มีมาตรฐานคุณภาพ ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายหรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการ สำหรับผลการดำเนินการเดือนกันยายน 2562 ตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 13,007 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 521 ราย ดังนี้ ตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 7,034 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 299 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 79 ราย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 68 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการ จำนวน 29 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 15 ราย เป็นต้น ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 4,028 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 162 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่ตรวจรอบรถโดยสาร จำนวน 88 ราย อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 14 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 10 ราย บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง จำนวน 7 ราย เป็นต้น สำหรับการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,945 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 60 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ การนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 52 ราย ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ จำนวน 6 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษี จำนวน 1 ราย และใช้รถไม่ทะเบียน จำนวน 1 ราย ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดทุกราย พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

.

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกคันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, หรือร้องเรียนผ่านทาง application LINE:1584DLT แอปพลิเคชัน Facebook ชื่อ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ (https://www.facebook.com/dlt1584/) , แอปพลิเคชัน DLT GPS, หรือจดหมายร้องเรียน  และเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก โดยทุกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด และทุกปัญหาการร้องเรียน กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเร่งตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยทันที พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรงทาง SMS ภายใน  1 - 2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ โดยขอให้ผู้ร้องเรียนระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด อาทิ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้การติดตามแก้ไขประเด็นร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

---------------------------------- 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจรถโดยสารเดือนก.doc 24 ต.ค. 2562 205 KB 123

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl