กรมขนส่งทางบก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่321 เส้นทางฉะเชิงเทรา–องครักษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เปิดรับคำขอถึง 30 พฤศจิกายน 2562
.
.
นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ด้วยเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 321 เส้นทางฉะเชิงเทรา-องครักษ์ เป็นเส้นทางที่ว่างผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งนายทะเบียนกลางได้ประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมัครได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ตอบสนองการใช้บริการด้วยรถโดยสารประจำทางของประชาชนในทุกเส้นทางระหว่างจังหวัดและในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 321 ชื่อเส้นทางฉะเชิงเทรา– องครักษ์ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนไว้ดังนี้ ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 3 รถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถว จำนวนรถ 2- 4 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตามระยะทางขั้นต่ำ 9 บาท และสูงสุดตลอดสาย 28 บาท ระยะทาง 54 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย โดยเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3200 ผ่านวัดเกาะจันทาราม โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ ถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นย. 3001 ผ่านคลอง18 คลอง19, คลอง20, คลอง 21, คลองหกวา, คลอง22, วัดอรุณรังษี, คลอง 23, วัดอารีราษฎร์ และไป สุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ และประวัติการประกอบการขนส่ง(ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่ งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 2 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8517 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0-3882-3043 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก โทร. 0-3731 -1260 ในวันและเวลาราชการ
----------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนยื่นประกอบการเส้.docx 5 พ.ย. 2562 124 KB 120

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl