กรมขนส่งทางบก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม!!! เทศกาลลอยกระทง เดินทางปลอดภัย ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ เน้น!!! สภาพรถต้องมั่นคงปลอดภัย พนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทง แม้จะไม่ใช่วันหยุดยาว แต่ประชาชนจำนวนมากนิยมออกมาเที่ยวงานลอยกระทง ทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัวและใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการเดินทาง ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กรมการขนส่งทางบกจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับ และจัดหารถรับ-ส่งระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง รองรับการเดินทางเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง และดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งรถโดยสารในเส้นทางจากจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เส้นทางระหว่างจังหวัด และเส้นทางภายในจังหวัด รวมถึงรถโดยสารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ซึ่งรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ไม่ดัดแปลงสภาพรถ และต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉินและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้านพนักงานขับรถ มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท, แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจสอบพบต้องเปลี่ยนคนขับทันที กรณีมีการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามคิดอัตราค่าโดยสารเกินและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย หากฝ่าฝืนกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จะเฝ้าระวังและติดตามการใช้ความเร็วของรถสาธารณะ อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง หากพบการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ แจ้งผู้ประกอบการเจ้าของรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าระงับพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันสถานการณ์ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง หากพบพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทางที่ได้ตกลงกันไว้ และการฉวยโอกาสเอาเปรียบในทุกรูปแบบ ดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดทุกกรณี ทั้งนี้ ขอให้ระบุรายละเอียดของรถโดยสารและคนขับให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้โดยเร็ว เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุลผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ในการใช้บริการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด 
---------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ขนส่งฯ คุมเข้ม!!! เทศกาลลอยกระทง เดินทางปลอดภัย.doc 8 พ.ย. 2562 141 KB 115

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl