กรมขนส่งทางบก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มต่อเนื่อง การให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เผย!!! เดือนตุลาคม 2562 จากการตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถจักรยานยนต์รับจ้างรวม13,451 ราย พบการกระทำความผิด 205 ราย ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดแล้วทุกราย
.
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยผลการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อควบคุมกำกับดูแลการให้บริการให้มีมาตรฐานคุณภาพ ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายหรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการ โดยดำเนินการตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 13,451 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 205 ราย ดังนี้ ตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 5,453 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 76 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 16 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการ จำนวน 9 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 6 ราย เป็นต้น ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 5,170 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 31 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 7 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน และไม่ชำระภาษี จำนวน 6 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 5 ราย เป็นต้น สำหรับการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์ จำนวน 2,828 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 98 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ การนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 84 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษี จำนวน 8 ราย ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ จำนวน 2 ราย เป็นต้น ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดทุกราย และบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที 
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการเป็นประจำต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราชประสงค์ สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายหรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการ เช่น พฤติกรรมปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หรือไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร รวมถึงป้องกันการลักลอบนำรถผิดกฎหมาย หรือรถส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาให้บริการ เนื่องจากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่มีข้อมูลในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก เพราะเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนหากพบรถโดยสารสาธารณะให้บริการไม่เป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสรถผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ผ่านทางเว็บไซต์ที่http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ (https://www.facebook.com/dlt1584/) หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง โดยกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS ภายใน 1 - 2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจรถโดยสาร เดือนตุลาคม 2562.doc 18 พ.ย. 2562 206 KB 108

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl