กรมขนส่งทางบก

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ร่วมกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง หมายเลขสายรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง เพื่อปฏิรูปรถโดยสารประจำทางของไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการวางแผนการเดินทางที่สะดวก และปลอดภัยในทุกมิติ 
.
.
นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ภายใต้แผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางใน กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 269 เส้นทาง กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่องนโยบายการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งนอกจากมีการปฏิรูปในด้านการกำกับดูแล ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางใน 1 เส้นทาง ให้มีผู้ประกอบการได้เพียงรายเดียวและต้องดำเนินการตามประกาศนายทะเบียนกลางทุกด้านแล้ว จะมีการปฏิรูปในด้านโครงสร้างการประกอบการการให้ใบอนุญาต การปรับปรุงสภาพรถ กลไกลสนับสนุนผู้ให้บริการและปฏิรูปเส้นทางที่ให้บริการรวมทั้งเปลี่ยนหมายเลขชื่อสายด้วย 
.
ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดรูปแบบเลขสายรถใหม่ให้ตรงตามความต้องการประชาชน และมีระบบการจัดระเบียบหมายเลขสายรถให้มีความเหมาะสมทุกมิติ ทั้งในด้านความหมายของตัวเลขที่มีรูปแบบและนิยามในการกำหนด อีกทั้งตัวอักษรด้านหน้า หรือด้านหลัง ที่บ่งบอกถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของการให้บริการ เช่น รถขึ้นทางด่วน รถที่วิ่งพิเศษรถให้บริการในเวลากลางคืน หรือรถที่เดินทางไปสนามบิน ฯลฯ กรมการขนส่งทางบก จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงหมายเลขรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยการออกเสียงลงคะแนนโหวตผ่านเฟซบุคแฟนเพจ Mayday ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยภายหลังจากได้ข้อสรุปรูปแบบการกำหนดหมายเลขสายรถแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง พิจารณาและนำชื่อเลขสายรถ ชื่อเส้นทางใช้ ในระบบการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขต กทม.และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง 269 เส้นทางต่อไป
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริม ความปลอดภัยในทุกมิติการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 269 เส้นทาง กรมการขนส่งทางบกคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องทุกด้าน อาทิ มาตรฐานตัวรถที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ติดตั้งระบบ GPS เพื่อการติดตามรถและพฤติกรรมการขับขี่ตลอด 24 ชั่วโมง มีการนำระบบตั๋วร่วม E-Ticket มาใช้ในการจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร รองรับบัตรสวัสดิการของรัฐ โครงสร้างตัวรถมีการออกแบบตัวรถในลักษณะรองรับสังคมผู้สูงวัย Universal Design รองรับการเป็น Intelligent System สามารถตรวจสอบการเดินรถผ่านApplication บนสมาร์ทโฟน และต่อยอดการพัฒนาป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ลดทับซ้อนเส้นทาง และช่วยลดระยะเวลาเดินทาง ครอบคลุมทั่วถึงกับการพัฒนาเมืองเชื่อมต่อกับทุกโหมดการเดินทาง ทั้งทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรในอนาคต 
……………………………………. 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ขนส่งฯ เชิญชวนมีส่วนร่วม กำหนดรูปแบบสายรถเมล์ ใน กทม..docx 21 พ.ย. 2562 337 KB 108

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl