กรมขนส่งทางบก

วันที่ 29 มกราคม 2563

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 

วันนี้ (29 ม.ค. 2563) กรมการขนส่งทางยก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนี้

 1) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่ง โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น จัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

 2)ด้านผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

3)ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/ท่ารถต่างๆ  ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

4)ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ 

5)ดำนินการมาตรการอื่นๆ อาทิ
•สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี แจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
•สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสาขา ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการดูแลตนเองผ่านสื่อต่างๆ เช่น จอ Smart bus terminal และจอทีวีภายในรถโดยสาร
•สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเครื่องทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในการขอรับใบอนุญาตขับรถ 
•สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม กำลับทำความสะอาดสถานที่ภายในจุดจอดรถ บขส.สมุทรสงคราม
•สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำชับผู้ควบคุมคิวรถ/พนักงานขับรถดำเนินการทำความสะอาดตัวรถ เบาะที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารให้ถูกสุขลักษณะ
•สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนและผู้ขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย 
•รวมถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ,น่าน,อุตรดิตถ์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
----------------------------------    
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl